Bredfjället

Långevattnet.

Bredfjället utgör en väl avgränsad höjdplatå, som når nästan 200 meter över havet, och som karaktäriseras av skogs- och myrmarker samt ett flertal sjöar.

Den centrala delen domineras av granskog som har uppkommit från mitten av 1800-talet efter ett tidigare ljunghedsstadium. Många lämningar i form av torpruiner, fägator, jordkällare och ännu öppna ängar minner om tider av bebyggelse och odling. I källor från 1700-talets början betecknades fjället, åtminstone södra och mellersta delen, som helt skoglöst.

Värdefull natur

Området domineras av granskog, här och var med inslag av lövträd som ek, lönn, ask och lind. En del höjder täcks av tallskog. Små kärr är vanliga. Flera partier med öppna delvis betade marker och rikare lövskog med rikt växt- och djurliv finns. Många intressanta växter finns, som hällebräken, skelört, vätteros och blåsippa. Skogens variation är stor med många lågor och torrträd. Järpe, orre och tjäder samt pärluggla och sparvuggla finns i området.

Rikt friluftsliv

Inom Bredfjället bedrivs ett omfattande friluftsliv. De många sjöarna, skogsmarkerna och inslagen av kulturmarker gör området attraktivt för till exempel bad, fiske, strövtåg, bär- och svampplockning samt natur- och kulturupplevelser. Bohusleden löper genom områdets östra del i nord-sydlig sträckning.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Bredfjällets naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • göra upp eld utomhus
 • framföra motordrivet fordon
 • gräva upp växter; samla in mossa, lav eller vedsvamp
 • ställa upp husvagn
 • tälta
 • rida
 • ha okopplad hund

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1989
Areal: cirka 561 hektar
Naturvårdsförvaltare: Den del av Bredfjället som ligger i Lilla Edet förvaltas av Västkuststiftelsen. Den del av Bredfjället som ligger i Uddevalla förvaltas av Uddevalla kommun
Kommun: Uddevalla, Lilla Edet

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Reservatet nås från Ljungskile eller Hjärtum via mindre grusvägar. Från vägen Lilla Edet-Ljungskile strax öster om Backamo leder en skogsbilväg in till området.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss