Nohlmarken

Naturreservatet Nohlmarken har genom upprepade röjningar, slåtterarbete och betesdrift blivit Skövdetraktens artrikaste naturområde.

Numera kan ett tiotal orkidéarter ses under sommaren. Däribland ängsnycklar, flugblomster, brudsporre och kärrknipprot. Bra år kan de ses i tusental.

Rikkärr i reservatets hjärta

Nohlmarken ligger söder om Skultorps samhälle, söder om Skövde. Det ligger i en sluttning, på alunskiffer. Reservatet ligger inklämt mellan stora högar av rödfyr (bränd alunskiffer) och den centrala delen utgörs av ett rikkärr. Två källor och en mindre bäck finns i området. Uppåt berget mot Falköpingsvägen finns torrare betesmark och ner mot Loringavägen en fuktig ängsmark. Rakt under Falköpingsvägen finns ett äldre kalkbrott med skyddad kalktuff (naturminne).

Bra att veta

 • Strax söder om Nohlmarken ligger Loringaskogens naturreservat med artrik ädellövskog.
 • Norr om Nohlmarken ligger reservatet Skultorpsprofilen som är ett äldre kalkbrott med kalktuff. Kalktuff bildas av kalkhaltigt grundvatten som tränger upp till jordytan och bildar en avlagring.
 • Rikkärr – en typ av myr rik på mineraler som höjer markens pH-värde, och skapar en bra miljö för bland annat orkidéer.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Nohlmarken men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, mossor eller lavar
 • medvetet störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd
 • medföra okopplad hund
 • göra upp eld
 • använda motordrivet fordon
 • cykla
 • rida
 • tälta.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 1996
Areal: cirka 7 hektar
Naturvårdsförvaltare: Skövde kommun
Kommun: Skövde

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Nohlmarken är ett kommunalt naturreservat.

Om Natura 2000

Hitta hit

Reservatet nås lättast via vägen mellan Skultorp och Loringa. Parkering finns intill vägen.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss