Trossö-Kalvö-Lindö

Foto: Lars Sjögren

Trossö-Kalvö-Lindö är en pärla bland kustens naturreservat. De sammanbundna öarna bjuder på en storslagen och varierad natur. Du upplever öarna fint från den gräsbevuxna väg som löper från norr till söder. Här finns också många fina klipp- och strandpartier som inbjuder till salta bad.

Runt öarna finns också bottnar täckta av ålgräs som är viktiga och värdefulla uppväxtplatser för många fiskarter och annat marint liv.

Kargt i väster

I väster är öarna karga med mycket kala klippor där träd och buskar är förpassade till klippskrevorna för att undkomma hårda vindar och piskande vågor. Öarnas östra delar är mer skyddade och har en betydligt frodigare vegetation.

Fågelrikt i öster

I de grunda vattenområdena på östra sidan av öarna är viktiga för såväl häckande som rastande fåglar. Här ses kricka, bläsand, gravand, enkelbeckasin, strandskata, kärrsnäppa, småsnäppa, gluttsnäppa, svartsnäppa, grönbena och rödbena.

Lindö

Längst i norr ligger Lindö. Här hittar du gamla åkrar och slåttermarker i skydd av bergknallarna. Här finns också lövskogspartier med ek och hassel men även lind, ask och vitoxel. Den kalkhaltiga marken gynnar många krävande växter. Inte minst orkideer som skogsknipprot och grönvit nattviol. Förekomsten av små landlevande snäckor som smalgrynssnäcka, mindre kristallsnäcka och sidensnäcka understryker ytterligare öarnas stora naturvärden.

Kalvö

Kalvö, som är den mellersta av öarna, har den största koncentrationen av bebyggelse med ett flertal kulturhistoriskt intressanta byggnader. Varje år betas öarna för att hålla gräsmarkerna öppna.

Trossö

Längst i söder ligger Trossö. Trossös betade, salta strandängar är viktiga miljöer för djur och växter. Här hittar du till exempel glasört, kustarun, strandkrypa och salttåg.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Trossö-Kalvö-Lindö naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • plocka blommor, gräva upp växter och bryta kvistar
  • medföra okopplad hund
  • campa
  • göra upp eld
  • framföra motorfordon i terrängen, även moped.

Serviceinformation

  • Bad/badplats
  • Informationstavla
  • Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: 1970
Areal: ca 898 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Tanum

Området ingår i EU’s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Ögruppen Trossö - Kalvö - Lindö ligger i norra Bohusläns
skärgård ca 15 km sydväst om Strömstad och sträcker
sig från Havstenssund i söder till Resö i norr. Fast
färjeförbindelse saknas men öarna kan nås med taxibåt
från dessa båda sistnämnda orter.

Länk till Hitta.selänk till annan webbplats