Prenumerera på nyhetsbrev

Här kan du anmäla dig för prenumeration av de olika nyhetsbrev som vi ger ut från olika delar av vår verksamhet.

Våra nyhetsbrev

Länsnytt är det övergripande nyhetsbrevet från Länsstyrelsen Västmanlands län och skickas ut fyra gånger per år. Här skriver vi om de viktigaste händelserna på Länsstyrelsen.

Prenumerera på Länsnytt Länk till annan webbplats.

Ett jämställt Västmanland är ett nyhetsbrev från Länsstyrelsen. Nyhetsbrevet kommer fyra gånger per år

Prenumerera på nyhetsbrevet Jämställt Västmanland Länk till annan webbplats.

Med det här nyhetsbrevet vill vi sprida samlad information om aktuella frågor inom social hållbarhet, men också uppmärksamma och informera om arbetet som bedrivs regionalt och lokalt i Västmanlands län. Det handlar om jämställdhet, mäns våld mot kvinnor, brottsförebyggande arbete, mänskliga rättigheter, funktionsrätt, folkhälsa, föräldraskapsstöd och ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel).

Prenumerera på nyhetsbrevet Social hållbarhet Länk till annan webbplats.

Vill du ha vårt nyhetsbrev som tar upp aktuella frågor inom lantbruk, landsbygdsutveckling och djurhållning?

Nyhetsbrevet riktar sig till dig som är lantbrukare eller annan företagare på landsbygden, och till dig som är berörd av landsbygdsutveckling på olika sätt. Här sammanfattar vi aktuella och viktiga frågor om till exempel gårdsstöd, miljöersättningar, företagsstöd och projektstöd. Även information om våra kurser och fältvandringar skickas ut via nyhetsbrevet. Nyhetsbrevet skickas ut tio till tolv gånger per år. 

Prenumerera på Landsbygdsnytt Länk till annan webbplats.

Missa ingenting som händer i det stora EU-projektet LIFE IP Rich Waters! Genom att prenumerera på nyhetsbrevet ”Bättre vatten” kan du följa projektets framsteg och få tips på intressanta evenemang och utlysningar av medel för vattenprojekt. Nyhetsbrevet skickas ut fyra till sex gånger per år.

Prenumerera på nyhetsbrevet Rich Waters

Nyhetsbrevet kommer ut fyra gånger om året, med information om nyheter och aktiviteter kopplat till Miljö- och klimatrådet. Nyhetsbrevet riktar sig både till aktörer som deltar i rådet och personer som är intresserade av vad som händer inom på miljö- och klimatområdet i länet.

Prenumerera på Miljö- och klimatrådets nyhetsbrev

I Mälarens vattenvårdsförbunds nyhetsbrev får du information om vad som händer inom förbundet, vilka nya rapporter som har publicerats, vilka evenemang som förbundet har på gång och vilka nya åtgärder för en friskare Mälaren som har genomförts. Och mycket mer!

Prenumerera på Mälarens vattenvårdsförbunds nyhetsbrev Länk till annan webbplats.

Här kan du som är intresserad av vårt kompetensutvecklingsprojekt "Smakrik och blomstrande besöksnäring" anmäla dig till våra utskick med aktuella kurser, företagsbesök med mera.

Prenumerera på Smakrik och blomstrande besöksnäring Länk till annan webbplats.

Vilt- och rovdjursmejl skickas från viltgruppen på Länsstyrelsen när det har hänt något inom området eller det finns viktig information att sprida. Till exempel när det skett ett angrepp eller det kommit nya bestämmelser.

Prenumerera på vilt- och rovdjursmejl Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Västmanlands län

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss