Pressrum

Vi på Länsstyrelsen arbetar aktivt med att sprida viktig
samhällsinformation till medborgare och medier. Webbplatsen och våra nyheter ger dig möjlighet till insyn i vårt arbete. Du kan också titta i vårt diarium där alla inkomna ärenden finns.

Kontakt

Erik Bergman

Kommunikationschef och pressansvarig