Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu plockar vi ihop släckningsutrustningen

Gräns mellan bränd, sotig mark och grönskande mark.

Foto: Ulrika Mogren

Den naturvårdbränning som genomfördes i naturreservatet Lappland den 24 maj är nu helt släckt. Inga glödbränder eller någon rök har synts till de senaste dygnen.

Vid varje naturvårdsbränning informerar bränningsledaren räddningstjänsten om att arbetet startar. När bränningsledaren sedan gör bedömningen att det inte finns några glödbränder kvar, att området betraktas som kallt, meddelar han eller hon detta till räddningstjänsten. Det sker oftast när det gått cirka tre dygn utan att några glödbränder upptäckts eller att någon rök synts till. Det som återstår nu är att samla ihop den slang och annan släckningsutrustning som funnits på plats fram tills nu.

Just nu är området svart och sotigt och vi avråder från besök under den första tiden på grund av fallande träd och grenar, framför allt om det blåser. Men grönskan kommer tillbaka, oftast redan nästa vår.

Naturvårdsbränningen genomfördes inom ramen för projektet Life2Taiga, ett EU-finansierat projekt för att restaurera brandpräglade tallskogar i Sverige och Finland. Många djur, växter och svampar är beroende av att skogen brinner emellanåt. Naturvårdsbränning är därför en viktig del av naturreservatets skötsel.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss