• Eldningsförbud i hela Västmanlands län

  Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat om eldningsförbud i hela Västmanlands län från och med den 11 maj klockan 17.00. Förbudet gäller tills vidare.

Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Naturvårdsbränning sydost om Skinnskatteberg

En man klädd i gul skjorta håller en brännkanna i handen. I bakgrunden brinner marken med låga lågor.

Foto: Ulrika Mogren

Idag onsdag 24 maj planerar Länsstyrelsen att genomföra en naturvårdsbränning i naturreservatet Lappland. Genom att utföra kontrollerade naturvårdsbränningar hjälper vi de arter som är beroende av brand för att överleva. Bränningen innebär att du kan se eller känna lukt av brandrök om du befinner dig nära området.

Området som ska brännas ligger cirka 5 kilometer sydost om Skinnskatteberg i naturreservatet Lappland. Ytan som ska brännas är cirka 15 hektar. Arbetet utförs av personal från Länsstyrelsen. Samtliga är utbildade i naturvårdsbränning. Bränningsarbetet beräknas starta runt lunchtid och vara klart under kvällen.

Vid brandområdet

 • Respektera avspärrningar och information om var du får vara.
 • Röken stiger oftast snabbt uppåt, men kan sjunka mot marken på kvällen.
 • Undvik att vara i området den närmaste tiden efter bränningen. Det är inte förbjudet område, men träd som brunnit kan falla och det är även sotigt.

Säkerhet vid naturvårdsbränning

Naturvårdsbränningar måste genomföras när det är torrt i markerna, både av säkerhetsskäl och för att de ska ge önskad naturvårdsnytta. Länsstyrelsens naturvårdsbränningar genomförs dock inte om det är för torrt, för varmt eller för blåsigt.

 • En naturvårdsbränning görs alltid då väderförhållandena är lämpliga och säkra. Om väderförhållandena ändras under arbetets gång avbryts arbetet och lågorna släcks.
 • Personalen på plats har alla genomgått utbildningar i naturvårdsbränning.
 • Naturvårdsbränning sker genom markbrand med låg intensitet och styrs så att närboende ska få så lite problem som möjligt. Den som är i området kan dock känna av brandrök.
 • Området har tydliga gränser som bevattnas under hela arbetets gång. En helikopter med släckningsutrustning står standby ifall elden skulle smita utanför det avgränsade området.
 • Efter att lågorna slocknat kommer området att bevakas tills ingen rök längre kan upptäckas.
 • Räddningstjänst och SOS Alarm hålls informerade om naturvårdsbränningen.

Varför bränner Länsstyrelsen skog?

Syftet med naturvårdsbränningar är att gynna en mängd olika arter som helt eller delvis är beroende av brand. Vissa arter behöver den värme och rök som branden genererar. Andra behöver den miljö som blir efter branden. Det gäller både växter och insekter, men även vissa fåglar som till exempel nattskärra och tretåig hackspett. Utan återkommande bränder riskerar vissa arter att helt försvinna.

Life2Taiga

Naturvårdsbränningen i Lappland är en del i det svensk-finska EU-projektet Life2Taiga där 17 länsstyrelser, Naturvårdsverket och Metsähallitus deltar. Projektet startade hösten 2022 och pågår till december 2028. Under projekttiden kommer deltagarna att genomföra naturvårdsbränningar i drygt 3 400 hektar tallskog, så kallad västlig taiga, i Sverige och Finland. I ytterligare cirka 2 800 hektar ska eldefterliknande åtgärder genomföras. Skogarna ligger i totalt 165 Natura 2000-områden i Sverige och Finland. Natura 2000 är EU:s skyddsform för de mest värdefulla naturmiljöerna i Europa. Life2Taiga ger liv till taigan!

Kontakt