• Eldningsförbud i hela Västmanlands län

    Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat om eldningsförbud i hela Västmanlands län från och med den 11 maj klockan 17.00. Förbudet gäller tills vidare.

Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Västmanlands miljö- och klimatråd

Miljö- och klimatrådet är en plattform för länets gemensamma arbete för att nå ett hållbart samhälle. Utgångspunkten är FN:s hållbarhetsmål, Sveriges miljömål och internationella och nationella klimatmål. Arbetet i rådet ska resultera i konkreta åtgärder och leda till att Västmanland blir en förebild avseende miljö och klimat.

Logga Västmanlands miljö- och klimatråd.

Miljö- och klimatrådets vision och övergripande mål

Västmanland ska vara en miljö- och klimatförebild 2030 genom att ha en:

  • resurseffektiv konsumtion utifrån ett livscykelperspektiv,
  • hållbar produktion och tillväxt inom ramen för våra naturtillgångar,
  • minskad klimatpåverkan och låga halter av luftföroreningar.

Koppling till befintliga strategier och mål

Grunderna för rådets arbete är att vara en samverkande och pådrivande kraft i länets arbete för att nå ett hållbart samhälle. Arbetet ska utföras i linje med:

  • FN:s hållbarhetsmål för en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar värld senast år 2030,
  • de miljömål som riksdagen har fastställt,
  • internationella och nationella klimatmål för att åstadkomma en energiomställning och driva på arbetet med klimatanpassning.

Om rådet

Rådet består av representanter för länets myndigheter, kommuner, näringsliv, akademi, Region Västmanland och civilsamhällesorganisationer. Rådet leds av landshövdingen. Tillsammans har organisationerna i rådet stora förutsättningar att skapa en positiv utveckling och öka miljö- och klimatarbetet i länet. 

Johan Sterte - landshövding, Länsstyrelsen i Västmanland, ordförande

Carola Alzén - vd, Mälarhamnar AB

Maria Blomqvist - hållbarhetschef, Seco Tools AB

Bruno Bystrand - resultatområdeschef Bergslagen, Sveaskog AB Bergslagen

Börje Börjesson - biträdande Prefekt, Skogsmästarskolan SLU

Håkan Carefall - vd, Sala-Heby Energi

Sabine Dahlstedt - förbundsdirektör, VafabMiljö

Magnus Ekblad - regionråd, Region Västmanland

Mats Eriksson - regionchef Mälardalen, Kungsleden AB

Madelene Fager - kommunalråd, Kungsörs kommun

Lina Gellermark - vd, Energikontoret Mälardalen

Lena Gumelius - prorektor, Mälardalens Universitet

Niklas Gunnar - vd, Mälarenergi AB

Erika Gyllström - Director of Sustainability, Northvolt AB

Tobias Hultberg - vd, Plaza Västerås AB

Klaus Jesse - ordförande Miljö- och byggnadsnämnden, Skinnskattebergs kommun

Mikael Källqvist - vd, Bostads AB Mimer

Jonas Lindblom - vd, m4 gruppen AB

Catharina Lindgren - vd, Carbomax AB

Sara Lindqvist - fabrikschef, Västerås Alstom AB

Peter Liss - vd, Svealandstrafiken AB

Erkki Lyly - Fagersta kommun

Lee Morgan - hållbarhetschef, Systemair AB

Christer Nordling - vd, Västra Mälardalens Energi och Miljö AB

Per Nyström - Näringspolitiskt ansvarig Mellanskogs styrelse

Martin Nyqvist - ledamot i kommunstyrelsen, Arboga kommun

Tomas Olsson - styrelseledamot, LRF Mälardalen

Catarina Pettersson - kommunalråd, Hallstahammars kommun

Olle Rahm - ersättare i kommunstyrelsen, Norbergs kommun

Maria Sahlin - miljöchef, Saab AB

Niclas Sigholm - strategikonsult, Sigholm AB

Erik Sjöberg - hållbarhetschef, Volvo GTO PTP Köping

Jenny Stendahl - distriktschef, Skogsstyrelsen Uppsala-Västmanlands distrikt

Monica Stolpe Nordin - kommunalråd, Västerås Stad

Lena Westerholm - hållbarhetschef, ABB AB

Lars-Erik Wige - styrelseordförande, Sparbanken Västra Mälardalen

Anders Wigelsbo - kommunalråd, Sala kommun

Per Ågren - kommunalråd, Köpings kommun

Johan Åkerlund - chef portföljutveckling, Iver AB

Peter Åström - stiftsprost, Svenska kyrkan

Vakant - Surahammars kommun

Vakant - Skinnskattebergs kommun

För att stödja och samordna arbetet i rådet finns en beredningsgrupp och två fokusgrupper. Fokusgrupperna, God livsmiljö och Klimat & Energi, har en central roll genom att dess representanter tar fram förslag på åtgärder och ger sin input till det pågående arbetet.

Miljö- och klimatrådet sammanträder vanligtvis vid fyra tillfällen per år.

Projekt

Totalt har 26 projekt initierats av rådet varav 10 fortfarande pågår.

Vindkraft i Västmanland

Hållbara godstransporter

Fossilfritt Sverige

Regionalt Skogsprogram

Cirkulär ekonomi

Sparaton

Kranmärkt arbetsplats

Omställningsvecka 2023

Ungdomsråd

Samverkan med Electrification Hub

Västmanlands miljö- och klimatpris

Västmanlands miljö- och klimatråd delar varje år ut ett miljö- och klimatpris för att uppmärksamma innovativa och framstående satsningar inom miljö- och klimatområdet.

Miljö- och klimatpris 2022

Rocklunda Fastigheter AB får Västmanlands miljö- och klimatpris 2022.

Miljö- och klimatrådets motivering lyder:

Rocklunda i Västerås har miljontals besök varje år. Genom att sätta upp målet att vara klimatpositiv 2030 och hela tiden genomföra steg för att åstadkomma detta har de en stor positiv påverkan på hela samhället. Egna solceller producerar en stor del av energin som används och biokol i fotbollsplanerna skär ner på gödselförbrukning och bevattning. Dessutom bidrar man till den biologiska mångfalden genom att skapa ängsmarker och boplatser för insekter och fåglar på området. Rocklunda Fastigheter bidrar genom detta arbete till att göra Västmanland till en miljö- och klimatförebild.”

Landshövdingen flankeras av vinnare av miljö- och klimatpriset.

2021 - VafabMiljö

Miljö- och klimatrådets motivering lyder:

"Västmanlands miljö- och klimatpris 2021 tilldelas VafabMiljö för den nya biogasanläggningen. VafabMiljö har under lång tid producerat biogas från rent matavfall till miljöfordon i Västmanland och biogödsel till lantbrukare. Med den nya effektivare anläggningen kan nu även förpackat livsmedel från butiker omhändertas. Teknik för att producera flytande biogas till industri och tunga fordon har tagits fram. Transportindustrin står för nära en tredjedel av de fossila utsläppen i Sverige och den nya toppmoderna biogasanläggningen kommer att bidra till en minskad klimatpåverkan. VafabMiljö bidrar genom denna anläggning till att göra Västmanland till en miljö- och klimatförebild."

Nomineringsfilmer till miljö- och klimatpriset 2021 på YouTube Länk till annan webbplats.

2020 - Elektriker'n

Miljö- och klimatrådets motivering lyder:

” Västmanlands miljö- och klimatpris 2020 tilldelas Elektriker’n i Dingtuna. Elektriker’n får priset för att de visat att även ett litet företag kan bidra stort i hållbarhetsarbetet. Företagets filosofi är en helhjärtad satsning på hållbarhetsfrågorna. De fokuserar på elbilsladdning och solcellsinstallationer, kombinerat med lokala satsningar som till exempel elbilens dag i Dingtuna.”

Nomineringsfilmer till miljö- och klimatpriset 2020 på YouTube Länk till annan webbplats.

2019 - FlexiClean

Miljö- och klimatrådets motivering lyder:

”Västmanlands miljö- och klimatpris 2019 går till FlexiClean AB för sitt arbete med att förbättra vattenmiljöer genom att ta tag i en av vår tids stora miljöproblem, kemikalier som sprids i dag­vattnet. FlexiClean har utvecklat filter som fångar upp tungmetaller, oljeföroreningar och även PFAS. PFAS är cancerframkallande ämnen som bland annat finns i våra textilier och ibland beskrivs som vår tids värsta miljögift. FlexiClean har även tagit sig an och hittat en lösning kring mikroplaster som sprids från konstgräsplaner. Genom att på det här sättet förbättra våra vattenmiljöer har FlexiClean på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att Västmanland har tagit ett viktigt steg vidare till Miljö- och klimatrådets vision, ett län som är miljö- och klimatförebild 2030.”

2018 - Food2Change

Miljö- och klimatrådets motivering lyder:

”För att de under året tagit flera stora steg för att ytterligare stärka sin roll som en ledande bekämpare av matsvinn och dess klimatpåverkan. Bland annat har ett stort samarbete med ICA Maxi på Erikslund i Västerås inletts.”

Prenumerera på nyhetsbrev

Nyhetsbrevet kommer ut fyra gånger om året med information om nyheter och aktiviteter kopplat till miljö- och klimatrådet. Nyhetsbrevet riktar sig både till aktörer som deltar i rådet och personer som är intresserade av vad som händer inom på miljö- och klimatområdet i länet.

Prenumerera på nyhetsbrevet genom att fylla i din mejladress nedan.


Projekt- och investeringsstöd

Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning, LEKS, har tagit fram en sammanställning av finansieringskällor för energi- och klimatrelaterade investeringar och projekt. Sammanställningen ger information om vilka stöd och bidrag som finns att söka och var det går att hitta mer information. Materialet är framtaget för att underlätta för er som vill bidra till den gröna omställningen.

Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Västmanlands miljö- och klimatråd

Telefon: 010-224 90 00 (växel)