Naturreservat

I Västernorrlands län finns 221 naturreservat som alla är fyllda av naturupplevelser av olika slag. Vissa är lättillgängliga och har anordningar för dig som besökare. Andra är mer utmanande eller passar kanske dig som söker ensamhet och tystnad. Varje naturreservat är unikt, så packa ryggsäcken eller fikakorgen och ge dig ut på ett äventyr!

Här hittar du naturreservaten i respektive kommun.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Hitta ditt besöksmål.

Bråtan - artrikt Högakustenberg

Drickesmyrhöjden - naturskog väster Habborn

Döraberget - klassiskt sydväxtberg

Edsbodskogen - gammal fäbodskog med långskägg

Edskullen - gammal granskog på hög höjd

Finn - Stenbittjärnsbäcken - artrik bäckravin

Fjärdingsöarna - kustfåglar, hällmarker och gamla tallar

Gnäggen - alkfåglarnas ö

Godgrubberget - gammelskog med långskägg

Habborsbergen - stort naturskogsområde

Habborskullarna - rikligt med långskägg

Halsviksravinen - frodig lövskogsravin med intressant flora

Herrestaberget - sydväxtberg med fjällväxter

Hugstmyrhöjden - rik förekomst av laven långskägg

Högbonden - fyrplatsen på berget

Högklinten - milsvid utsikt över världsarvet Höga kusten

Högkälstoppen - gammelskogstopp med magnifik utsikt

Icktjärnsberget - tätortsnära naturskog och fäbodvall

Lidberget - gammelskog med långskägg

Långvattenhöjden - granskog med mycket död ved

Mjältön - landets högsta ö

Norrfällsviken - klapperfält och rösen

Nävertjärnsdalen - i långskäggets rike

Nävertjärnsskogen - långskäggskog i högt läge

Omneberget - artrikt sydväxtberg

Rammberget - äldre tallskog på Höga kustenberg

Rotsidan - vidsträckta diabashällar

Skuleberget - välkänd profil för resande

Storsand - sandstränder och havsbad

Storön - dramatisk klippö med spännande geologi

Sundsjöhöjden - lavrik naturskog i högt läge

Svartnäsudden - naturskog med gammeltallar

Sör-Lappmyran - naturskog med rik långskäggförekomst

Villmyran - orkidéernas hemvist

Vändåtbäckenskogen - artrik naturskog

Älgberget - Björnberget - naturskog och ängsmark

Avradslandet - brandpräglad naturskog

Bastusjöklippen - artrikt sydväxtberg och naturskog

Bjursjöberget - Hålldammberget

Björnbergskogen - naturskog med större barkplattbagge

Brandbärssvedjan - artrik naturskog

Bågtjärnskogen - gammal brandpräglad tallskog

Böxlörvmyrskogen - naturskog med många vedsvamparter

Djupdalen - skogs- myrområde på kalkrik morän

Gideåbergsmyrarna - orkidéernas myr

Granvågsniporna - vaktposterna vid älven

Horntjärnberget - en gammelskogspärla

Högberget - brandpräglad tallskog

Jättjärn - brandpräglad tallskog

Klippen - urskogsartad granskog med äldre tallar

Kälberget (även i Västerbottens län)

Kärmsjöbäcken - naturligt vattendrag med flodpärlmussla

Lill-Brännkullen - med spår av brand

Lill-Mårdsjön - naturligt vattensystem med flodpärlmusslor

Loktjärn-Holmsmyran - brandpräglad skog

Långbroberget - urskog i skottgluggen

Långmon - gammal tallskog på sanddyner

Långsjöberget - nordsluttning med gammelskog

Långvattnet - åslandskap med dödisgropar

Lövlunds naturreservat - orkidéer i örtrik granskog

Meåforsen - Faxälvens sista fors

Midskogen - kuperad naturskog

Mo-Långsjön - gammelskog med äldre tallar

Mångmanskogen - grannaturskog med strömmande vatten

Nils-Gagnetberget - gammelskog med höga naturvärden

Nipsippan i Krången - Ramseles vårblomma

Nipsippan i Nässjö by - blomsterspecialitet i Ramsele

Nävernäsan - välkänt utsiktsberg med gammal barrnaturskog

Nördhöjden - naturskog i brant terräng

Oringsjö - artrik fäbodskog

Prästflon - förnämlig blomstermyr

Rankarberget - artrika raviner vid Ångermanälven

Ruskhöjden - grovstammig naturskog

Rågsvedjeberget - gammal grannaturskog och brandpräglad tallnaturskog

Röåforsarna - värdefull vattenmiljö

Slammerstaden - brandpräglad naturskog

Snobergskogen - naturskog i bergssluttning

Stensjöflon - fågelrikt myrkomplex

Stockberget - lövträdsrik granskog och orkidérik myr

Storkälen - kalkrik gransumpskog med rara växter

Stormyranskogen - brandpåverkad skog

Sör-Skirsjöberget - utsiktsberg med gammelskog

Tjålmsjöån - skogså med musslor

Trefaldighetsdalen - frodig ravin med gammal hälsokälla

Tvärmyran - myr rik på orkidéer

Utsiktsnipan i Ramsele - naturskön nipa

Vignäsbodarna - asprik naturskog

Vällingsjö urskog - varierad naturskog lämplig för vandring

Västeråsskogen - gammal fäbodskog

Backviken - brandpåverkad naturskog

Bengtsmyran och Billmyran - stort myr- och naturskogsområde

Bjursberget - stormpåverkad naturskog

Brämön - branta klippstränder och orkidéskogar

Edstaåsen - artrik grannaturskog

Flakamon - brandpräglad naturskog

Grenforsen - naturskön forsravin i nedre Ljungan

Gräfte - fuktäng med sällsynt blårapunkel

Gudmundstjärn - ett skogshemman från självhushållets tid

Hålberget - sydväxtberg med rik flora

Högänge - blomsterrik ängsmark

Klampenborg - rik lövskog på gammal sågverksmark

Klövberget (även i Gävleborgs län)

Lill-Sundsjön - brandpräglad tallnaturskog

Ljusmorberget - naturskog och flodpärlmusselå

Lovik-Storflon - spännande myrmosaik

Långharsholmen - fågelliv, unika bergarter och intressant flora

Långören - länets andra marina naturreservat

Malungsfluggen - stormdrabbat långskäggsberg

Målstaallmänningen - skog för vandrare

Navarån - ett naturvatten med musslor

Norra stadsberget - välbesökt friluftsområde

Revaberget (även i Jämtlands län)

Rigåsen - gammalt nybygge med blomrika ängar

Rödmyråsen - stormdrabbad långskäggsskog

Salen - länets första marina naturreservat

Sidsjö - tätortsnära naturområde

Sillmansåsen - skogsreservat i södra Medelpad

Sillre naturskog - örtrika raviner vid Indalsälven

Smedsgården - artrika ängsbackar på Alnön

Storberget - gammelskog på utsiktsberg

Stor-Lomsjömyran-Björkbäcksmyran - artrika våtmarker

Stornäset - fågelrika strandängar

Sundsjöåsen - nordostbrant vid Indalsälven

Svarttjärnåsen vid Örasjön - naturskog med död ved och grova aspar

Sönnasjöbergen - lövbränna med utsikt

Åsens naturskog - med doft av anis

Övre Sulån - pärlmussleåarnas pärla

Alneskogen - lummig oas på gammalt industriområde

Balesudden - sjömärket vid Bäckfjärden

Billaberget - nordlig utpost för hassel

Bågaliden - "fjällgranskog" med sluttande myrar

Gammtratten - höghöjdsskog med fjällkänsla

Gammyrbrännan - stenig tallnaturskog

Getingstaliden - gammelskog med sällsynta arter

Granliden - gammelskog i nordsluttning

Hemlingsån - Sveriges enda utterreservat?

Herrbergsliden - örtrik naturskog med mäktiga granar

Hummelvik - Skuleskogens "lillbrorsa"

Hörnsjön - naturskönt friluftsområde

Idbyfjärden - fågeleldorado utanför Örnsköldsvik

Killingkullen - brandpräglad tallnaturskog

Kvarnhusbergets naturreservat - en riktig gammelskog

Kålhuvudet - den äkta taigan

Källfors - värdefull vattenmiljö

Lillsjöslåttern - unik och brukad siläng

Mossaträsk-Stormyran - rik fågelmyr

Pärmsjöskogen - både granurskog och brandpräglad tallskog

Rismyrberget - brandpräglad äldre skog

Råbäcken - äldre granskog med gammal sälg

Skallberget - grottor och utsikt

Stakamyran - långskäggskog och myrar

Stockholmsgata (även i Västerbottens län)

Storklocken - kalottberg med utsikt

Stormyran på Ulvön - myggblomsterrik myr

Södra Ulvön - "Jernulf-ön"

Sör-Stormyrliden - storstenig naturskog

Trolltjärn - hällmålning och gammelskog

Trysunda - Världsarvets pärla

Tågsjöbrännan - brunnen skog

Uvsjön - svamprik naturskog

Veckefjärden - lundartade lövskogar

Vändåtberget - rejäl gammelskog

Västanåhöjden - fäbodstugor och milsvid utsikt

Åttjärnsbodarna - fäbodvall och gammelskog

Ögeltjärn - vacker skärgårdsutsikt

Tillgänglighetsanpassade naturreservat

Ett av de tio nationella friluftsmål som länsstyrelsen jobbar med är att naturen ska vara tillgänglig för alla. Därför har vi gjort tillgänglighetsanpassningar i många av våra områden med skyddad natur.

För att hitta vilka naturreservat som har tillgänglighetsanpassningar går du in på fliken Besöksmål , väljer Sök via filtering och kryssar i rutan för Tillgänglighet. När du sedan går in på ett reservats sida kan du hålla utkik efter rutan Tillgänglighet. Där hittar du information om vilka tillgänglighetsanpassningar som finns i detta reservat. Tänk på att ramper, rastplatser och dylikt inte skottas på vintern och därför endast är tillgängliga under barmarkssäsongen.

Ta bussen till ett naturreservat

De flesta naturreservaten i länet ligger så till att du behöver bil för att ta dig dit. Det finns dock ganska många som går att nå även med buss. För att hitta vilka naturreservat som går att nå med buss går du in på fliken Besöksmål , väljer Sök via filtering och kryssar i rutan för Kollektivtrafik. När du går in och läser om ett specifikt reservat så finns informationen om hur du tar dig dit med buss i rutan Hitta hit.