Utveckla din IT-idé

Har du en idé inom IT? Nu kan du söka upp till 300 000 kronor för att förverkliga den. Du är särskilt välkommen att ansöka om du är ung entreprenör.

För att ansöka behöver du vara 18 år eller äldre och:

 • ha en idé inom IT som kan utvecklas till en app, produkt, tjänst eller metod
 • bo i någon av kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vännäs eller Vindeln
 • kunna ta fram och visa upp en prototyp av din idé (den färdiga appen, produkten, tjänsten, eller metoden)

Hur mycket medel du kan få beror på din idé, men maximalt 300 000 kr per projekt. Pengarna kan användas som delfinansiering i ett större projekt.

Projektet ska genomföras under perioden 2024–2026. Pengarna får inte användas till ordinarie verksamhet. Du ska kunna redovisa resultatet av din idé efteråt. En tydlig ekonomisk redovisning krävs.

Vi vill att din ansökan innehåller

 • Beskrivning av IT-idén
 • Syftet med din app, produkt, tjänst eller metod och vägen för att få den realiserad
 • Vem idén är till för: vilka individer, grupper eller organisationer kan ha nytta av resultatet av ditt projekt?
 • Hur mycket pengar du ansöker om för att förverkliga din idé och en beskrivning av kostnader. Ange både projektets/idéns totala kostnad och de kostnader som projektbidraget skulle finansiera. Ange om projektet/idén finansieras endast av detta projektbidrag eller med hjälp av annan finansiär/annat bidrag
 • Förväntad genomförandetid i månader, med start och slutdatum
 • Kontaktuppgifter till dig (namn, e-post och telefonnummer)

Mejla Linda Wormö för att få en mall för att fylla i din ansökan.

Så här går det till att ansöka och redovisa

 1. Du lämnar in din ansökan till oss. Du skickar med hur mycket du ansöker om och en beskrivning av kostnader.
 2. Styrgruppen för projektmedlen beslutar om du får medel eller inte. Om projektet beviljas medel, behöver du komplettera med kontouppgifter för att ta emot den första delen av utbetalningen.
 3. Ungefär halvvägs i projektet önskar vi få en kort lägesuppdatering av hur det går med idén och genomförandet, en dialog om vilka framsteg, problem, eller annat som kan ha uppstått längs vägen.
 4. När projektet är klart ska du som är projektägare demonstrera resultatet för styrgruppen. Du ska också lämna en skriftlig beskrivning av projektresultatet och en slutgiltig sammanställning av kostnaderna. Därefter sker den sista utbetalningen, under förutsättning att det inte finns några oklarheter kring redovisningen.

Ansök

Skicka din ansökan till vasterbotten@lansstyrelsen.se eller per post till

Länsstyrelsen Västerbotten
Storgatan 71 B
901 86 Umeå

Vi vill ha din ansökan senast 31 mars.

Märk e-posten eller brevet med ”IT-branschfrämjande projekt i Umeåregionen”.

När du skickar in din ansökan blir den en offentlig handling. Om du tycker att du har en affärsidé med känsliga uppgifter som behöver skyddas kan ansökan vara kortfattad och översiktlig när du beskriver idén. Går din ansökan vidare kan du behöva komplettera med fler uppgifter för att styrgruppen ska kunna bedöma din ansökan.

Så här behandlar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

Bakgrund

Den avvecklade lokalföreningen Dataföreningen i Umeå har donerat cirka en miljon kronor till Länsstyrelsen Västerbotten att fördela som projektmedel till personer som har IT-idéer som kan utvecklas till en produkt, tjänst eller metod. Pengarna ska fördelas inom tre år.

Styrgruppen som fördelar pengarna består av representanter från Länsstyrelsen Västerbotten och två representanter utsedda av Dataföreningen i Umeå.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss