Kontakta oss på minoritetsspråk

Tillhör du en av Sveriges fem nationella minoriteter? Då har du stärkta rättigheter och möjligheter i din kontakt med kommunen och myndigheter.

Sveriges fem nationella minoriteter är judar, romer, sverigefinnar, samer och tornedalingar. Du har rätt att bli informerad om dina rättigheter, oavsett vilket nationellt minoritetsspråk du talar och var du bor i Sverige. Du som bor i en kommun i ett förvaltningsområde har även rätt att kommunicera med oss på ditt språk i både tal och skrift. Det är du själv som avgör om du tillhör en nationell minoritet, det kallas för självidentifikationsprincipen.

Meänkieli: Vissiin sie tiät ette sulla oon oikeus käyttää sinun kansalista minuriteettikieltä sinun kontaktissa Västerbottenin Lääninhallituksen kansa?

Finska: Tiesithän, että sinulla on oikeus käyttää kansallista vähemmistökieltäsi asioidessasi Västerbottenin lääninhallituksen kanssa?

Romani chib: Džanes ke si tut čačipe te hasnis čiri šib khaj si nationalno minoritetno šib ande čire kontaktura kusa o Länsstyrelsen Västerbotten?

Sydsamiska: Datne daajrah dov reakta dov nasjonaale unnbelåhkoegïelem soptsestidh gosse Leeneståvrojne Västerbottenisnie gaskesadth?

צי װײסטו שוין אַז דו האָסט אַ רעכט צו ניצן דײַן נאַציאָנאַלע מינאָריטעט־שפּראַך װען דו שטעלסט זיך אין פֿאַרבינדונג מיט דער קאַונטי־אַדמיניסטראַציע אין װעסטערבאָטן? (Jiddish)

Kontakt