Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sandras barndomsintresse ledde till en karriär inom Länsstyrelsen

Halvbild på kvinna i inomhusmiljö.

Som miljöjurist och miljösakkunnig i Miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen Västerbotten får Sandra möjlighet att kombinera intresset för juridik och miljö samtidigt som hon bidrar till den gröna samhällsomvandlingen i norra Sverige. Inom de här frågorna kan juridiken och naturvetenskapen aldrig stå skilda utan de knyter an till varandra. Om något är juridiskt otillåtet är det sannolikt på naturvetenskaplig grund, säger Sandra.

Sandra har alltid varit intresserad av miljöfrågor och valde redan på gymnasiet att plugga naturvetenskap med inriktning på miljöfrågor. Därefter var det ett naturligt steg att läsa ett naturvetenskapligt program på universitetet. Hon har jobbat på Länsstyrelsen Västerbotten sedan 2012 men har gjort några sidospår längs vägen. Första svängen jobbade hon som handläggare inom tillsyn och prövning av miljöfarlig verksamhet. Efter ett tag insåg hon att hon ville veta mer om juridiken kopplat till miljöfrågor och sökte därför in till juristutbildningen. Men hon fortsatte jobba på deltid på Länsstyrelsen samtidigt som hon studerade. Efter examen fick hon erbjudande om att jobba på advokatbyrå, en chans hon kände att hon var tvungen att ta.

” Jag försöker ha en liten modig bit av mig som säger att om något känns väldigt obehagligt så betyder det att det finns stor utvecklingspotential eftersom man är orolig för att man inte ska klara av det.”

Advokatbyrån hade delade rättsområden vilket gjorde att miljörätten fick en betydligt mindre andel av hennes arbetstimmar än vad hon önskade. Till slut började hon sakna det hon brann som mest för så när hon fick möjlighet att komma tillbaka till Länsstyrelsen som miljöjurist var det ganska självklart!

Prövat flera roller

En fördom som Sandra har mötts av är att det inte går att göra karriär inom en myndighet, men hon har upplevt motsatsen. Sandra har tidigare haft möjligheten att vara ordförande i Miljöprövningsdelegationen och är i dagsläget miljösakkunnig inom delegationen. Miljöprövningsdelegationen är en självständig funktion inom Länsstyrelsen där ordförande och sakkunniga utses av regeringen. I delegationen prövar de bland annat om tillstånd för täkter, vindkraftsparker och förbränningsanläggningar. Som ordförande krävs en juristexamen där Sandras roll var att säkerställa att handläggningen av ärenden blev juridiskt korrekta. Rollen som miljösakkunnig kräver en teknisk eller naturvetenskaplig utbildning och arbetet går ut på att granska och bedöma de effekter som verksamheten medför på omgivningen. Tillsammans fattar ordförande och sakkunniga beslut om bland annat en verksamhet får etablera sig, göra ändringar eller på vilka villkor en verksamhet får avvecklas. Som miljöjurist får Sandra även företräda Länsstyrelsen vid förhandlingar i Mark- och miljödomstolen. Utöver detta upplever Sandra att hon ständigt utvecklas i sin roll i och med de nya verksamheterna som ska prövas inom länet, hon möts av ny teknik kopplad till den gröna samhällsutvecklingen och ingen prövning är den andra lik.

På frågan om vad Sandra tycker är roligast med sitt jobb så skiner hon upp, det syns att miljörätt är något som hon brinner för.

” Alltså det är enkelt egentligen! Det som är roligast är att det vi jobbar med är mitt i en stor industriomställning kopplat till den gröna samhällsomställningen. Och vi har förmånen att vara i norra delen av Sverige, där väldigt mycket händer nu!”

Och något som alltid är närvarande i hennes arbete är respekt för naturen.

”Naturen har alltid varit jätteviktig för mig. Det är viktigt att den finns kvar, att det finns orörd mark och att placera ut verksamheter på relevanta ställen. Det är grunden till att vi ska kunna få en god miljö. Jag finner min återhämtning i naturen och bland djur så för mig är det jätteviktigt att vi tar vara på den resursen.”

Men Sandra lägger även till att det är viktigt för vårt samhälle att verksamheter får tillstånd då alla industrier fyller en funktion genom exempelvis tillverka produkter, utvinna material eller producera värme.

"Man är generös med sin tid och sin kunskap"

En av anledningarna till att Sandra ville tillbaka till Länsstyrelsen var den goda arbetsmiljön och den goda relationen kollegor emellan. När en miljöfarlig verksamhet ska prövas är det alltid ett antal personer inkopplade då många olika områden berörs. Tillsammans använder de sin expertkompetens för att genomföra en så bra prövning som möjligt.

”Man är generös med sin tid och man är generös med sin kunskap. Jag kan ärligt säga att jag lär mig väldigt mycket av mina kollegor varje dag!”

Sandra uppskattar möjligheten till flexibla arbetstider och distansarbete, det är avgörande för att få ihop livspusslet.

”När jag sökte mig tillbaka hit så visste jag att det var en myndighet som möjliggjorde att man kan kombinera ett rikt privatliv och samtidigt ha ett roligt och spännande jobb med karriärmöjligheter. För Länsstyrelsen erbjuder väldigt stor möjlighet att jobba på distans och flextid. Det har för mig möjliggjort att jag kan få alla bitar i livet.”

Vill du också bidra till Västerbottens utveckling?

Jobba hos oss?

Lediga jobb

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss