Aktuellt om stugor, leder och broar

Här finns aktuell information om reparationer och avstängningar av broar och stugor som förvaltas av Länsstyrelsen.

Vi försöker hålla denna sida så uppdaterad som möjligt, men vi kan inte garantera att informationen är heltäckande. Mindre arbeten publiceras inte här och viss fördröjning i uppdateringarna kan förekomma.

5 september 2019: Bleriksstugan renoveras

Den 16 september börjar vi renovera Blerikstugan i Marsfjällets fjällområde. Fasad och fönster renoveras under vecka 38 och 39. Stugan kommer då att ha begränsad tillgänglighet för gäster. Från och med torsdag 26 september stängs stugan helt för invändiga renoveringsarbeten. Arbetet förväntas pågå hela oktober ut.

Augusti 2019: Hängbro över östra Syterbäcken avstängd

Hängbron över östra Syterböckan, cirka 700 meter väster om Tärnaån, är i mycket dåligt skick. Bron är avstängd och kommer att nedmonteras under hösten 2019 .

Februari 2019: Lakansjökojan öppen

Lakansjökojan i Dainans naturreservat är öppen för allmänheten.

Februari 2019: Stugan Daningen-Daarnege stängd

Stugan Daningen-Daarnege är numera renvaktarstuga och stängd för allmänheten.

Oktober 2018: Stugan i Ljusliden öppen

Stugan i Ljusliden har renoverats och är öppen för allmänheten.

Augusti 2018: Kojan i Aivak öppen

Den timrade kojan i Aivak, Vindelfjällens naturreservat, har renoverats och är öppen för allmänheten.

Juli 2018: Hängbron över Rasteselet klar

Nya hängbron i Rasteselet över Juktån, Vindelfjällens naturreservat, är klar.

Juni 2018: Bron över Karsbäcken klar

Bron över Karsbäcken som ingår i Ammarnäs närledssystem, Vindelfjällens naturreservat är klar.

Juni 2018: Matskanstugan öppen

Matskanstugan i Marsfjällets naturreservat har renoverats och är öppen för allmänheten.

Prenumerera via e-post

Fyll i din e-postadress om du vill få uppdateringar om Länsstyrelsens stugor, leder och broar.

Hantera prenumeration

Kontakt