Metallsökare

Vill du använda en metallsökare? Då behöver du först ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Den som vill använda en metallsökare måste först ha ett tillstånd från Länsstyrelsen. Vi ger endast tillstånd för ett begränsat område, och aldrig för områden i anslutning till fornlämningar.

Förbud enligt kulturmiljölagen

För att skydda våra fornlämningar är det enligt kulturmiljölagen förbjudet att använda metallsökare utan tillstånd från Länsstyrelsen.

Handläggningstiden för metallsökarärenden kan vara lång så se till att vara ute i god tid med din ansökan. På så vis ökar dina chanser att använda din metallsökare under kommande fältsäsong.

Länsstyrelsen Värmland lämnar endast i undantagsfall tillstånd som gäller i ett år. De allra flesta ansökningar rör hobbyletning på badstränder och för dessa är en giltighetstid om cirka tre månader tillräcklig.

Ansökningsavgift

Länsstyrelsen tar en avgift för ansökningar om tillstånd att använda metallsökare. Avgiften är 870 kronor för varje geografiskt avgränsat område som din ansökan gäller, oavsett om tillståndet beviljas eller inte.

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i uppgifter i blanketten Ansökan om tillstånd till användande av metallsökare (PDF)PDF.
 2. Skicka in den till:

  Länsstyrelsen Värmland
  Samhällsbyggnad
  651 86 Karlstad
  varmland@lansstyrelsen.se
 3. Betala in ansökningsavgiften till Länsstyrelsens bankgiro 5051-7739 och ange:

  för- och efternamn
  projektnummer 7243113

  Länsstyrelsen kommer inte att påbörja handläggningen av din ansökan innan ansökningsavgiften är inbetald. Avgiften tas ut oavsett om tillstånd beviljas eller inte.
 4. Från och med 1 januari 2020 höjs ansökningsavgiften för metallsökare per område från 700 till 870 kronor. Det innebär att varje geografiskt område som du ansöker för omfattas av en avgift. Om du skickar tre ansökningar, för tre olika områden, ska du alltså betala tre ansökningsavgifter (3 x 870 kronor).

Kontakt