Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Metallsökare

Vill du använda en metallsökare? Då behöver du först ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Du som vill använda en metallsökare måste först ha ett tillstånd från Länsstyrelsen. Vi ger endast tillstånd för ett begränsat område, och aldrig för områden i anslutning till fornlämningar.

Förbud enligt kulturmiljölagen

För att skydda våra fornlämningar är det enligt kulturmiljölagen förbjudet att använda metallsökare utan tillstånd från oss.

Handläggningstiden för metallsökarärenden kan vara lång så se till att vara ute i god tid med din ansökan. På så vis ökar dina chanser att använda din metallsökare under kommande fältsäsong.

Länsstyrelsen Värmland lämnar endast i undantagsfall tillstånd som gäller i ett år. De allra flesta ansökningar rör hobbyletning på badstränder och för dessa är en giltighetstid om cirka tre månader tillräcklig.

Ansökningsavgift

Länsstyrelsen tar en avgift för ansökningar om tillstånd att använda metallsökare. Avgiften är 870 kronor för varje geografiskt avgränsat område som din ansökan gäller. Du måste betala avgiften oavsett om du får tillstånd eller inte.

Från och med 1 januari 2020 höjs ansökningsavgiften för metallsökare per område från 700 till 870 kronor. Det innebär att varje geografiskt område som du ansöker för omfattas av en avgift. Om du skickar tre ansökningar, för tre olika områden, ska du alltså betala tre ansökningsavgifter (3 x 870 kronor).

Vad ansökan ska innehålla

En ansökan om tillstånd att använda och medföra metallsökare ska innehålla följande uppgifter:

 1. Ditt ändamål, varför du vill använda och medföra metallsökare samt hur sökandet ska genomföras,
 2. Personnummer eller motsvarande identitetsuppgifter eller organisationsnummer och kontaktuppgifter till den person som tillståndet ska gälla för.
 3. Under vilken period du vill använda och medföra metallsökaren.
 4. Det geografiska område där du vill använda och medföra metallsökaren, med områdets begränsning markerad på bifogad karta i tillräckligt stor skala, gärna 1:10 000
 5. Kontaktuppgifter till fastighetsägaren
 6. Skriftligt samtycke från fastighetsägaren om ändamålet inte omfattas av allemansrätten.

För att underlätta vår handläggning är det viktigt att avsökningsområdet är inritat på en detaljerad karta, gärna i skala 1:10 000. Handläggningstiden påverkas även av hur stort området är och hur många avsökningsområden som ingår i ansökan.

Länsstyrelsen kommer inte att påbörja handläggningen av din ansökan innan ansökningsavgiften är inbetald. Avgiften tas ut oavsett om tillstånd beviljas eller inte.

Blankett

Ansökan om tillstånd till användande av metallsökare (PDF) Pdf, 193 kB, öppnas i nytt fönster..

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i uppgifter i blanketten Ansökan om tillstånd till användande av metallsökare.
 2. Skicka in den till Länsstyrelsen Värmland via brev eller e-post.

  Länsstyrelsen Värmland
  Samhällsbyggnad
  651 86 Karlstad

  varmland@lansstyrelsen.se
 3. Betala in ansökningsavgiften till Länsstyrelsens bankgiro 5051-7739. Ange ditt för- och efternamn samt projektnummer 7243113.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss