Friluftsliv

Länet ska ha ett rikt friluftsliv och naturen ska vara tillgänglig för alla. Här hittar du information om möjligheterna till friluftsliv, hur du hittar besöksmål och allemansrätten.

Länsstyrelsen arbetar för att utveckla friluftslivet i länet och göra natur- och kulturmiljöer tillgängliga för alla.

Luften är fri – Friluftslivets år 2021

Det här är året för dig som kanske inte har upptäckt friluftsliv än, eller som är nyfiken på att testa att göra någonting nytt i naturen. Få tips och hitta friluftslivsaktiviteter nära dig på webbplatsen:

Luften är fri Länk till annan webbplats.

Luften är fri - Friluftslivets år handlar om att få fler människor att vara ute i naturen och prova friluftsliv. Syftet är också att öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten. Projektet leds av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket. Länsstyrelsen deltar i projektet på flera olika sätt, bland annat genom att samverka med aktörer i länet.

Hitta ut i naturen

I länet finns det många natur- och kulturmiljöer som är värda ett besök. Du hittar naturreservat och många andra natur- och kulturmiljöer under Besöksmål. Här kan du söka och filtrera för att hitta områden som passar just dig.

Besök gärna vår selfieskylt i Segerstads skärgård

Segerstadsmrådet är en halvö med tillgängliga vandringsleder. Här kan du ströva i ett meditativt skogslandskap med utblickar mot skärgård, öar och kobbar. Stanna gärna till vid någon av områdets fina rastplatser och grilla, fika eller bara njut av den vackra naturen.

Eftersom det är Friluftslivets år kan du tagga din selfie med #luftenarfri Länk till annan webbplats.

Vår selfieskylt finns i Segerstads skärgård.

Friluftslivets år - vad är friluftsliv för dig?

I år är det ”Friluftslivets År” och det uppmärksammas framförallt genom satsningen ”Luften är fri”.

De som planerade in ”Friluftslivets år” 2021 hade en tajming utöver det vanliga! Nu är det drygt ett år sedan pandemin slog till i Sverige och plötsligt skulle vi tänka om och tänka nytt! Inte helt lätt för den stenåldershjärna som vi begåvats med men en naturlig effekt blev att många av oss begav sig ut i naturen. Jag gissar att det under december månad såldes lika många grillkorvar som julskinkor! Aldrig förr har vi grillat utomhus så mycket vintertid och umgåtts i tätortsnära natur men också i våra naturreservat och andra spännande naturområden!

Svenskarna är ett naturälskande folk men alla tar inte del av naturen. Därför är satsningen ”Luften är fri” riktat till de som är ovana att vistas i naturen. Satsningen riktas speciellt till barn som går i mellanstadiet och personer med utländsk bakgrund.

Vilka förutsättningar har gjort att du vistas eller inte vistas i naturen? Har du föräldrar som tog dig med ut i naturen eller var det i andra miljöer som ni var tillsammans i? Jag tror att de många olika förutsättningar som påverkar vilken relation vi har till att vistas i naturen: tidsandan med olika syn på uppfostran, vart du växer upp, intresse, socioekonomiska förutsättningar, samhället och den tekniska utvecklingen. Därför har friluftsdagarna i skolan en viktig funktion för de som annars inte kommer ut i naturen. Jag tror dock att de som tänker på ordet friluftsliv tänker på någon med stor vana att röra sig i skog och mark, ofta med egen utrustning och lämpliga kläder för detta. Då vill jag med dessa rader säga till dig som läser det här: Nej, så är inte definitionen.

Målet för friluftslivspolitiken är att stödja människors möjligheter att vistas ute i naturen och utöva friluftsliv där allemansrätten är en grund för friluftslivet. Alla människor ska ha möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö.”

Friluftsliv handlar heller inte om att tävla, inte ens om att i första hand att röra sig utan att bara befinna sig i naturen. Det finns mycket forskning om hur våra stressnivåer sänks, blodtrycket och oro kan minska. Naturen är ett naturligt läkemedel. I satsningen ”Luften är fri” (www.luftenarfri.se Länk till annan webbplats.) finns olika månadsteman för att inspirera att ta sig ut i vår vackra natur. Augusti månads tema ”jag har aldrig…” kan sporra både den ovana och den vana friluftspersonen. Till dig som aldrig vågat gå till skogen bakom hyreshuset eller dig som prövar en ny vandringsled, du har en ny upplevelse framför dig! Jag är en badälskare och i år ska jag hitta minst en ny badplats i den vackra Vänernskärgården. Vad blir din utmaning för året?

Glöm inte att njuta och visa omtanke mot andra besökare och vår natur. Ta hand om dig!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

Inte störa och inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Den ger oss möjlighet att vara i naturen och utöva friluftsliv. Men vi behöver också visa hänsyn – till naturen och växt- och djurlivet likväl som till markägaren och andra besökare.

Allemansrätten ger dig möjlighet att tillfälligt och hänsynsfullt vara på någon annans mark utan att fråga om lov. Du kan njuta av en promenad, ströva, paddla, slå upp ett tält, plocka bär eller sitta på en sten i skogen. Men det är frihet under ansvar som gäller. Det är din skyldighet att ta reda på vad allemansrätten innebär.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats om vad som gäller vid olika aktiviteter Länk till annan webbplats.

Skyddade områden har fler regler

I naturreservat, nationalparker och andra skyddade områden gäller särskilda regler eller föreskrifter som begränsar allemansrätten. Föreskrifterna är anpassade för att bevara de natur-, kultur- och friluftslivsvärden som finns inom respektive område. Det innebär att olika regler gäller för olika områden. Det kan exempelvis vara förbjudet att tälta, elda, cykla eller att ha hunden okopplad.

Föreskrifterna hittar du på varje reservats webbsida och även i det formella beslutsdokumentet. Föreskrifterna finns ofta också på informationsskyltar i det skyddade området.

Ett annat exempel på områden som har särskilda regler är fågel- och sälskyddsområden. Dessa områden får bara besökas vissa tider på året.

Ta hänsyn till fridlysta djur och växter

Fridlysning innebär att en växt- eller djurart är fredad. Du får inte plocka, fånga, döda eller på annat sätt samla in eller skada exemplar av arten.

Om fridlysta arter på Naturvårdverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Det kan vara eldningsförbud

Ta reda på om det är eldningsförbud. Det är kommunens räddningstjänst eller Länsstyrelsen som utfärdar eldningsförbud.

Motortrafik ingår inte i allemansrätten

Allemansrätten gäller när du färdas utan motor. Att köra motordrivet fordon som bil, motorcykel, snöskoter, fyrhjuling eller elcykel ingår inte i allemansrätten. Det betyder att du inte får köra dem på stigar, leder eller fritt i terrängen utan lov av markägaren. Ibland behövs dessutom dispens.

Kontakt