Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gängsnacket – ett samtal vi behöver ta för att skapa en barndom utan brott

Siluetten av ett barn som står i en mörk korridor.

Hur kan vi förhindra att barn och unga dras in i kriminella gäng? Det är en viktig och komplicerad fråga. Lösningen är insatser från många olika personer och organisationer.

Länsstyrelserna har tillsammans med Polismyndigheten tagit fram informationsbroschyren ”Gängsnacket”, som riktar sig till föräldrar och andra vuxna. Målet med broschyren är att ge information om hur barn kan bli rekryterade eller lockade in i kriminella gäng.

'Gängsnacket' kan hjälpa vuxna att bli mer uppmärksamma och börja prata med barn om riskerna med gängkriminalitet. Guiden innehåller information om varningssignaler och konkreta råd som kan underlätta i samtalet med barn och ungdomar kring detta svåra ämne, säger Michael Frejd, samordnare för det brottsförebyggande arbetet vid Länsstyrelsen Stockholm.

Länsstyrelserna har genomfört arbetet inom ramen för sina uppdrag om brottsförebyggande arbete, ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel) och brottsförebyggande föräldraskapsstöd. Arbetet har utöver med Polisen skett i samverkan med en rad andra myndigheter, civilsamhällesorganisationer, kommuner och forskare. Att ta vara på flera olika samhällsaktörers kunskap och perspektiv inom området har varit av stor vikt för att få till ett material som tar hänsyn till olika perspektiv.

Broschyren översatt till nio språk

Till broschyren finns också en handledning som går att använda som stöd och fördjupning för yrkesverksamma.

Vi måste med gemensamma krafter få stopp på utvecklingen att barn lockas in i gängkriminalitet. För att skapa en barndom utan brott är det viktigt att börja med att stärka de skyddande faktorerna i ett barns liv, exempelvis måluppfyllelse i skolan, meningsfull fritid och trygga relationer mellan föräldrar och barn, säger Kristin Marklund, utvecklingsledare för brottsförebyggande föräldraskapsstöd vid Länsstyrelsen Stockholm.

Broschyren ”Gängsnacket” har översatts till nio språk för att nå så många vuxna som möjligt.

Gängsnacket – broschyr och handledning, Länsstyrelsen Västmanland Länk till annan webbplats.

Kontakt

Michael Frejd

Samordnare brottsförebyggande arbete

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss