Med skogen som mötesplats – Handlingsplan 2022–2025

Skogsstrategin för Stockholms län ska vara ett stödjande dokument för de aktörer som vill verka för det övergripande målet om en livskraftig skogsnäring, ett aktivt mångbruk med hållbarhet och tillväxt i fokus och skogar som är tillgängliga för alla. Syftet med den regionala skogsstrategin, tillsammans med handlingsplanerna, är att gemensamt underlätta för samverkan och ökad kunskap i länets skogliga frågor samt visa på möjligheter och förändringsbehov.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Natur
  • Skogsbruk

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=239&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss