Risk för vattenbrist i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Val

När det är val ansvarar Länsstyrelsen bland annat för att dela in länet i valkretsar och valdistrikt, utfärda nya röstkort och rapportera röstresultat till Valmyndigheten. Vid val till Europaparlamentet är det Länsstyrelsen som administrerar röstlängden för alla röstberättigade i EU-valet.

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Det betyder att vi ansvarar för att planera och genomföra allmänna val, val till Europaparlamentet och nationella folkomröstningar.

Under valnatten

Under valnatten ansvarar Länsstyrelsen för valnattsrapporteringen. Det innebär att valdistrikten i länet rapporterar sina röstresultat till oss. När vi har kontrollerat uppgifterna registreras de till Valmyndigheten. Det preliminära valresultatet kan du sedan ta del av hos Valmyndigheten.

Valresultat på Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Direkt efter valet

Efter valet gör vi den slutliga rösträkningen. Det innebär att vi

 • kontrollräknar valnattens resultat
 • granskar ogiltiga röster
 • fördelar röster på olika valsedelstyper
 • räknar personröster
 • utser ledamöter och ersättare till region- och kommunfullmäktige.

Rösträkningen är en allmän förrättning. Det betyder att vem som helst får komma och titta på när Länsstyrelsen räknar rösterna. Det slutgiltiga resultatet finns sedan att ta del av hos Valmyndigheten.

Val 11 september 2022

Den 11 september 2022 är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige i Sverige.

Slutlig rösträkning startar 12 september

Länsstyrelsen Stockholms slutliga rösträkning påbörjas under måndagen 12 september och pågår 10–14 dagar efter valdagen. Rösträkningen är en offentlig förrättning. Det betyder att alla är välkomna att besöka oss, under den pågående sammanräkningen.

Den slutliga rösträkningen har pågått i Nacka Strand 12–23 september. Från 26 september fortsätter arbetet i Länsstyrelsens lokaler.

Adress: Regeringsgata 66, Stockholm.

Nyhet: Länsstyrelsens slutliga rösträkning startar på måndag

Följ resultatet av den slutliga rösträkningen på val.se Länk till annan webbplats.

Röstlängd

För att få rösta måste du finnas i röstlängden. En röstlängd är en lista med alla som får rösta. När du röstar prickas du av i röstlängden. Där finns också information om vilka val du har rösträtt i.

Vilka val du får rösta i beror på ditt medborgarskap 30 dagar innan valet, då informationen till röstlängden hämtas från Skatteverkets register. Du får alltså rösta i det område där du bodde 30 dagar innan valet.

Om det blivit fel i röstlängden kan du ansöka om en rättelse, senast 30 augusti.

Ansökan om rättelse i röstlängd – blankett Pdf, 122.7 kB.

Förtidsröstning från 24 augusti

Förtidsröstningen börjar 18 dagar före valdagen och pågår till och med valdagen, det vill säga från 24 augusti till och med 11 september 2022. Då kan du förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i hela landet.

För att förtidsrösta ska du ha med dig id-handling och röstkort. Om du inte har någon id-handling kan en annan person intyga din identitet. Den person som intygar måste då visa en id-handling.

I varje kommun finns det minst en röstningslokal öppen varje dag under tiden förtidsröstningen pågår. Det kan vara olika lokaler olika dagar. Även på valdagen är minst en röstningslokal i varje kommun öppen klockan 08.00–20.00. Det finns även röstningslokaler med begränsat tillträde, exempelvis på vård- och omsorgsboenden samt kriminalvårdsanstalter.

Här kan du förtidsrösta (Valmyndighetens webbplats) Länk till annan webbplats.

Röstkort för boende i Sverige

Om du är röstberättigad och bosatt i Sverige får du ett röstkort skickat till dig 15–21 augusti 2022. Om du ska förtidsrösta eller rösta i annan vallokal än den egna måste du ha ett röstkort. I den egna vallokalen på valdagen går det dock att rösta utan röstkort.

Utlandsröstkort

Utlandssvenskar (svenska medborgare som utvandrat) som är anmälda till röstlängden får ett utlandsröstkort som baseras på uppgifter i folkbokföringen cirka 60 dagar före valdagen. På kortets baksida står vilka ambassader och konsultat som ordnar röstmottagning i det land där väljaren har sin adress.

Ett utlandsröstkort kan enbart användas i utlandet. Om du har ett utlandsröstkort men vill rösta i Sverige behöver du skaffa ett så kallat dubblettröstkort (se nedan).

Det finns inte något krav på röstkort vid röstning från utlandet. En utlandssvensk som fallit ur röstlängden kan därför rösta från utlandet och på så sätt bli tillagd i röstlängden av Valmyndigheten. Kontroll av väljarens rösträtt sker då i Sverige.

Dubblettröstkort – om du behöver nytt röstkort

Om du är röstberättigad men inte fått eller inte har kvar ditt röstkort kan ett dubblettröstkort skrivas ut av:

 • den kommun där du är skriven
 • länsstyrelsen i ditt län
 • Valmyndigheten

De flesta förtidsröstningslokaler har möjlighet att skriva ut nytt röstkort, efter att du legitimerat dig. För personer med skyddade uppgifter/folkbokföringssekretess är det endast Länsstyrelsen som skriver ut dubblettröstkort.

Dubblettröstkortet är en enkelsidig A4 i svartvitt. I övrigt innehåller det samma uppgifter och information som det vanliga röstkortet.

Beställa dubblettröstkort

I god tid före valet kan du beställa ett dubblettröstkort via e-post till val.stockholm@lansstyrelsen.se

Under valhelgen håller Länsstyrelsen jouröppet:
Lördag 10 september, klockan 10.00–15.00
Söndag 11 september (valdagen), klockan 8.00–20.30

Under jourtiden kan du ringa på telefon 010-223 11 30 och beställa dubblettröstkort, som hämtas ut på Regeringsgatan 66, Stockholm.

Nordisk medborgare som vill rösta

Om du är medborgare i Danmark, Finland, Norge eller Island och vill rösta i riksdagsvalet så kan du ansöka om svenskt medborgarskap genom en anmälan till Länsstyrelsen. Just nu (juni 2022) är handläggningstiden för detta upp till 3 månader.

Information om hur du ansöker om svenskt medborgarskap

Vill du kandidera för ett parti i höstens val?

Om ett parti har så kallade öppna listor kan väljarna själva nominera kandidater, genom att skriva till ett eller flera namn på en röstsedel. I och med en ändring i vallagen 2015 behöver alla som vill vara valbara och kandidera för ett parti ha lämnat ett skriftligt samtycke till Länsstyrelsen senast två dagar före valet. Ditt namn trycks inte på någon valsedel, men publiceras på val.se så snart ditt samtycke har kommit in.

För dig som kandiderar | Valmyndigheten Länk till annan webbplats.

Mejla ditt samtycke till oss

Lämna ditt samtycke att kandidera till valet 2022 genom att ladda ner Valmyndighetens blankett för samtycke. Länk till annan webbplats. Fyll i, skriv ut och skriv under blanketten. Fotografera eller skanna sedan den påskrivna blanketten och mejla den till Länsstyrelsens valkansli, val.stockholm@lansstyrelsen.se,

Det går också att skicka in blanketten per post eller lämna in den i Länsstyrelsen reception på Regeringsgatan 66, under ordinarie öppettider måndag–fredag, klockan 8.00–16.00.

För att bli en valbar kandidat i årets val ska ditt samtycke ha kommit in till Länsstyrelsen senast fredag 9 september, klockan 23.59.

Nyhet: "Partikandidater behöver ge sitt samtycke senast 9 september"

Innan valet

Innan varje val delar vi in länet i valkretsar och valdistrikt. Om ditt röstkort är fel beslutar vi om att utfärda ett nytt röstkort och ändra i röstlängden, det vill säga i listan över vilka som får rösta. Röstlängden används i vallokalen för att pricka av vilka som har röstat så att ingen kan rösta flera gånger. Länsstyrelsen utfärdar också ett nytt röstkort om du inte har kvar det. Dessutom tar vi emot beställningar av valsedlar och anmälningar av kandidater som ska stå på partiernas valsedlar vid valen till riksdag, kommun och regioner.

För partier på Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Vid ett val till Europaparlamentet ansvarar Länsstyrelsen för att lägga till eller ta bort EU-medborgare ur röstlängden, beroende på om de vill rösta i Sverige eller i ett annat EU-land.

Mellan valen

Mellan valen utser vi efterträdare för ledamöter och ersättare i region- och kommunfullmäktige som avgår under mandatperioden. Dessa beslut går att överklaga.

Vi utbildar också de kommunala valnämnderna inför valen och ger dem råd och hjälp. Detta för att alla val ska kunna genomföras på ett säkert sätt och i enlighet med lagen.

Länsstyrelsen kan även genomföra extra val och folkomröstningar med kort varsel om riksdagen beslutar om det.

Frågor och svar om valsystemet

Om röstning och rösträkning

Kontakta antingen din kommun, där du är skriven, länsstyrelsen i ditt län eller Valmyndigheten. De kan skriva ut ett dubblettröstkort.

Ja, men du får bara rösta i kommunal- och regionval, inte i riksdagsvalet. Det gäller om du uppfyller följande krav:

 • Du ska ha fyllt 18 år.
 • Du måste bo i kommunen eller regionen.
 • Om du är medborgare i något annat land än EU-länder, Island eller Norge måste du ha bott i Sverige i tre år.

Mer information på Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

När röstmottagningen avslutats på valdagen räknas alla röster som lagts i valurnan. Det ger ett preliminärt valresultat, som kallas valnattsresultat, och redovisar rösterna för de största partierna. (Även förtidsröster och utlandsröster räknas förutsatt att de hunnit fram till vallokalen.)

Röstningsmottagarna i vallokalen överlämnar sedan rösterna till sin valnämnd som kontrollerar allt material. Därefter försluts materialet och överlämnas till länsstyrelsen, som också kontrollerar materialet. Materialet är förslutet hela vägen från valnämnderna till dess att länsstyrelsen börjar den slutliga räkningen.

Den slutliga rösträkningen sköts av länsstyrelsen i varje län. Vi kontrollräknar alla röster och ansvarar dessutom för att räkna alla personröster. Vid ett val till region- och kommunfullmäktige är det Länsstyrelsen som fördelar mandaten (platserna) mellan partierna när räkningen är klar. Ledamöter och ersättare utses. Vid val till riksdag och Europaparlament är det Valmyndigheten som ansvarar för mandatfördelningen.

Både räkningen i vallokalen och hos länsstyrelsen är offentliga förrättningar. Det betyder att alla är välkomna att komma och titta under den slutliga sammanräkningen.

Resultatet av både räkningen på valnatten och den slutliga rösträkningen kan du följa hos Valmyndigheten.

Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Om du vill arbeta som rösträknare vid den slutliga rösträkningen ska du kontakta Länsstyrelsen som ansvarar för den slutliga sammanräkningen för Stockholms län. Då kontrollräknar cirka 240 personer alla länets röster och personkryssen på dessa. Vem som helst kan ansöka om att bli rösträknare.

Vi rekryterar rösträknare i god tid före ett val. Håll utkik efter Länsstyrelsens annonsering. Rekryteringen inför valet i september 2022 pågick i början av mars och är nu avslutad.

Om du däremot vill arbeta som röstmottagare i en förtidsröstningslokal eller i vallokal på valdagen ska du ta kontakt med valnämnden i din kommun.

Den slutliga rösträkningen av riksdagsvalet brukar bli klar 5–7 dagar efter valdagen. Rösterna till riksdagsvalet räknas först, sedan rösterna till kommunfullmäktige och sist rösterna till regionfullmäktige. Alla tre valen brukar vara färdigräknade cirka 12 dagar efter valdagen.

Valet till Europaparlamentet brukar bli klart inom en vecka efter valdagen.

Det är länsstyrelsen som under den slutliga rösträkningen bedömer valsedlarna. Om länsstyrelsen bedömer en valsedel som ogiltig räknas den inte för något parti.

En röst räknas som ogiltig till exempel om

 • ytterkuvertet för bud- eller brevröstning är felaktigt ifyllt
 • partiet inte anmält deltagande i valet
 • valsedeln är blank, det vill säga saknar partinamn
 • valkuvertet innehåller två eller flera valsedlar från olika partier
 • valkuvertet eller valsedeln är märkt
 • en felaktig valsedel använts, exempelvis en valsedel till ett kommunval som använts i Europaparlamentsvalet.

Om påverkan på val

En påverkanskampanj kan ha olika inriktning och syfte. Det kan handla om att

 • undergräva förtroendet för valets genomförande (påverka valsystemet, exempelvis genom IT-angrepp)
 • påverka väljarnas vilja och förmåga att rösta (till exempel falsk information om hur man röstar)
 • påverka väljarnas politiska preferenser (genom IT-angrepp och hot mot politiska partier eller enskilda politiker, publicera stulen information, använda dold mikroannonsering, troll eller automatiserade användare i sociala medier, falsk opinionsbildning och ryktesspridning).

Länsstyrelsens primära fokus ligger på valsystemet och vår egen roll och eget ansvar i detta, inte på informationspåverkan generellt eller på frågor gällande falsk opinionsbildning.

Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF) har i uppdrag att stödja samordningen mot och att höja kunskapen om påverkan. Även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har en viktig roll när det gäller samordning och att skapa en sammanhållen information om bland annat krisberedskap, totalförsvar och säkerhetspolitik.

Sverige har ett robust valsystem. Det är decentraliserat, manuellt och transparent.

 • Decentraliserat: röstningen sker lokalt över hela landet, liksom rösträkningen.
 • Manuellt: alla röster räknas manuellt och kontrollräknas minst två gånger i sluträkningen.
 • Transparent: röstmottagning och rösträkning är offentliga. Alla röstsedlar sparas tills nästa val vunnit laga kraft

Effekten blir att det är svårt att påverka valresultatet utifrån.

Länsstyrelsen har informationsmöten tillsammans med berörda myndigheter, däribland polis, säkerhetspolis och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF).

Vi genomför riskanalyser och håller oss uppdaterade genom omvärlds- och nyhetsbevakning och analyser av trender i sociala medier. Vi för även informationen vidare till valnämnderna i kommunerna vid våra utbildningstillfällen.

Vänd dig till den det berör. Handlar det exempelvis om en specifik kommun så är det den kommunen som du ska kontakta. Handlar det om brottslig verksamhet mot rikets säkerhet (exempelvis spionage eller ideologiskt motiverade brott) så är det Säkerhetspolisen du ska kontakta.

Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF) har i uppdrag att stödja samordningen mot och att höja kunskapen om påverkan.

Kontakt

Valkansli Stockholm

Telefon 010-223 10 00