Kartor över förorenade områden

De allra flesta områden som är eller kan misstänkas vara förorenade har kartlagts av Länsstyrelsen och kommunen. Se vilka områden som är misstänkt eller konstaterat förorenade via karta och få reda på hur du får mer information om förorenade områden i länet.

Karta över förorenade områden

Använd kartan över förorenade områden (EBH-kartan) för att se var det finns misstänkt eller konstaterat förorenade områden. Kartinformationen hämtas ur den nationella databasen EBH-stödet. 

Begär utdrag från kartan

Om du vill få ut information om specifika objekt i kartan eller specifika fastigheter kan du begära ett utdrag från Länsstyrelsen.

Det är viktigt att du får med följande uppgifter när du gör en begäran:

  • fastighetsbeteckning eller ID-nummer
  • kommun.

Observera att det endast är möjligt att få utdrag från kommuner i det egna länet.

Begäran om kartutdrag skickas till sodermanland@lansstyrelsen.se

Det går även att begära ut uppgifter om specifika fastigheter genom att kontakta oss. Uppgifter som finns i databasen är offentliga.

Lämna uppgifter som kommun till EBH-stödet

Kommunen ska löpande lämna in uppgifter till länsstyrelsen om exempelvis genomförda inventeringar, utredningar eller åtgärder för registrering i EBH-stödet. Länsstyrelsen begär också årligen in uppgifter om uppdateringar av EBH-objekt från kommunerna i Södermanlands län.

 

EBH-stödet, länsstyrelsernas databas

I länsstyrelsernas databas, EBH-stödet, finns identifierade och inventerade förorenade eller potentiellt förorenade områden i Södermanlands län. Objekten finns inlagda i ett GIS-skikt som återfinns i länsstyrelsens webbGIS miljö, koordinatsystemet är SWEREF 99 TM. GIS-skiktet är tillgängligt och kan enkelt användas internt på länsstyrelsen, exempelvis vid miljöskydds-, naturvårds-, plan- och inte minst miljöövervakningsarbete. Det finns en direkt koppling mellan EBH-stödet och kartvyn i WebbGIS, vilken uppdateras automatiskt.

Objekten i EBH-stödet visas även i ett externt i WebbGIS och det går även att få tillgång till informationen i lagret genom att ansluta till en WMS-tjänst eller genom att ladda hem en shape-fil. Detta kartskikt kan inte manipuleras, och fastighetsbeteckning samt objektnamn är inte synbara för att uppfylla krav enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). All geografisk information finns tillgänglig via länkar på länsstyrelsens webbplats.

 

Förorenade områden i länet

I Södermanlands län finns 2 432 identifierade potentiellt förorenade eller förorenade objekt i branschklass eller riskklass 1 – 4, vilka lagras i EBH-stödet. Objektens fördelning i länet illustreras i EBH-kartan i länken ovan. I EBH-stödet finns även 79 av Försvarsmaktens objekt, dessa har räknats bort från totalsumman i Naturvårdsverkets branschlista eftersom Försvarsmakten rapporterar in uppgifter om sina objekt direkt till Naturvårdsverket.

Nedanstående tabell visar hur objekten fördelas mellan kommunerna i länet. Flest identifierade objekt finns i Eskilstuna kommun och lägst antal i Oxelösunds kommun.


Tabell 1. Fördelning av EBH-objekt per kommun inom Södermanlands län.

Kommun

Antal objekt

Eskilstuna

735

Nyköping

501

Katrineholm

290

Strängnäs

235

Flen

231

Vingåker

143

Gnesta

112

Trosa

99

Oxelösund

86


Information om förorenade områden från andra aktörer

Det är fler än Länsstyrelsen som har information om förorenade områden. Kontakta i första hand den som är tillsynsmyndighet för området för att få mer information, vilket ofta är kommunen. Om kommunen inte är tillsynsmyndighet kan de oftast hänvisa dig rätt.

Även andra myndigheter kan ha information om förorenade områden, till exempel:

Försvarsmakten Länk till annan webbplats.

Trafikverket Länk till annan webbplats.

Sveriges geologiska undersökning Länk till annan webbplats.

Tänk på att ett område kan vara förorenat även om myndigheterna saknar uppgifter om området.

WMS-tjänster och nedladdningsbara geodata

Du som behöver tillgång till WMS-tjänster och nedladdningsbara shape-filer för förorenade områden kan använda länsstyrelsernas geodatakatalog.

Kartor över miljöfarlig verksamhet

Se vilka miljöfarliga verksamheter som är tillståndståndspliktiga via karta och få mer information om verksamheterna.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss