Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

På Lövön återskapar vi en trädklädd betesmark

Skog, snö, sly

Efter röjningen. Foto: Sari Roponen

På Lövön finns ett av de största sammanhängande lövområdena i det sörmländska landskapet. På senare år har området delvis växt igen och nu arbetar Länsstyrelsen med att återskapa miljöer.

Länsstyrelsen har påbörjat en restaurering av ett område på Lövön som ligger vid Hjälmaren i Eskilstuna kommun. Lövön är en av våra finaste ädellövsmiljöer och ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000.

Vi arbetar med att ta bort en del ung hassel och gran som har börjat sprida sig till området samt att friställa äldre ekar och tallar. Genom att glesa ut och öppna området vill vi återskapa en naturtyp som har förändrats genom att den vuxit igen. Målbilden är naturtypen trädklädd betesmark.

I restaureringsområdet har vi nyligen genom en inventering hittat Sveriges största förekomst av den sällsynta arten ägghättemossa. Under restaureringen kommer vi naturligtvis ta hänsyn till den.

Åtgärderna ingår i EU-projektet LIFE RestoRED. Projektet restaurerar och skapar förutsättningar för att ängs- och betesmarker bevaras som viktiga livsmiljöer.

Projektet LIFE RestoRED Länk till annan webbplats.

Lövön i LIFE RestoRED Länk till annan webbplats.

Snö, sly, träd

Så här kan det se ut före röjningen. Foto: Sari Roponen.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss