Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu är det öppnare i Sjösakärren

Vi har röjt sly för att gynna ovanliga arter i Sjösakärrens naturreservat. Sandstugukärret är ett av de finaste rikkärren i länet. Här finns bland annat majviva, gräsull och inte minst ett stort antal arter av orkidéer.

Kärr, träd i bakgrund

Efter röjningen är kärret öppnare. Foto: Sari Roponen.

Historiskt har området hävdats genom slåtter och bete och kärret har varit öppet och solbelyst. Djur betar varje år i området. Under senare år har sly, mestadels klibbal, vuxit i kärret och på strandängarna och det har blivit skuggigare. Betet har inte räckt till för att hålla slyet borta. Öppenheten är en förutsättning för att de ovanliga arterna ska kunna fortsätta leva här.

Länsstyrelsen har under hösten 2023 röjt bort sly för att öka öppenheten. Vi har lämnat kvar buskar med bär för fåglar och som skyddande bryn för pollinerande insekter. Vi har också lämnat kvar en del vide- och sälgbuskar för skyddsvärda landsnäckor som behöver kalciumcitrat som finns i bladen.

Framtida planer för områdets skötsel är att stängsla rikkärren och ha fler betesdjur. Rikkärren ska också skötas med slåtter med efterbete senare på säsongen, bland annat för att de sällsynta och vackra orkidéerna ska hinna blomma och sätta frukt innan. För området finns en skötselplan och åtgärderna följer den.

Sly, träd, kärr

Så här såg det ut före röjningen. Foto: Sari Roponen.

Rishög, eldning

Vi valde att bränna riset i stället för att köra bort det och eventuellt skada den känsliga marken med tunga maskiner. Foto: Sari Roponen.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss