Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt liv på strandängarna på Ringsö

Slåtteräng, högar med vass

På slåtterängen efter att vassen tagits bort. Foto: Paul Strehlenert.

Länsstyrelsen i Södermanland har under 2022 och 2023 arbetat med att restaurera strandängen vid Marsviken på Ringsö för att gynna arter som trivs där.

Historiskt har all mark som kunnat ge foder till husdjuren haft stor betydelse för skärgårdens gårdar. På strandängarna slog man gräs och örter med lie och använde som foder. Den hävdade marken skapade livsmiljöer för många arter av både växter och djur.

När gårdarnas verksamhet upphörde så startade en långsam igenväxning av strandängarna. Gräs, örter, insekter och fåglar som trivdes på den öppna, väl solbelysta och ofta näringsfattiga marken, trängdes allt eftersom undan när de höga skuggande växterna klibbal och vass tog över.

Genom att vi tar bort vassen under flera säsonger och dessutom bekämpar alen med stubbfräsning och eld, så kommer de gamla strandängsarterna tillbaka. Ringsös dovhjortar och hästar kommer hjälpa till att hålla ängsmarken öppen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss