Vilsta

Vilsta är ett populärt och välbesökt naturreservat i centrala Eskilstuna. Här finns flera motionsspår, bland annat går Sörmlandsleden genom området. Naturen är omväxlande och kuperad med skogar, öppna marker och den slingrande Eskilstunaån.

Reservatet förvaltas av Eskilstuna kommun. Besök Eskilstuna kommuns webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för mer information om området.

Länssyrelsen.se kommer att uppdateras med en bild från reservatet.

Föreskrifter

Text

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Fakta

Skyddsår: 1963, 2011
Areal: 406 hektar, varav 14 hektar vatten
Karaktär: Barrblandskog, Ädellövskog
Kommun: Eskilstuna
Förvaltare: Eskilstuna kommun
Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Parkering finns vid Vilsta Fritidscenter.

Kollektivt: Buss 6 trafikerar hållplatserna Eskilstuna Fristadstorget - Vilsta Motionscenter.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad naturlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Sök på naturreservatets namn.