Skäret

Skäret ligger utmed Mälaren. I naturreservatet kan du vandra omkring i en mosaik av olika marktyper. Här finns allt från öppna betesmarker till lummiga ekdungar och strandskog.

Reservatet förvaltas av Eskilstuna kommun.

Länssyrelsen.se kommer att uppdateras med en bild från reservatet.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det förbjudet att

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • skada, plocka eller samla in växter eller växtdelar (bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är tillåtet)
  • skada mark, stenar eller berghällar genom till exempel eldning, grävning, målning, inhuggning av inskription eller liknande
  • sätta upp tavla, plakat, affisch eller skylt
  • tälta
  • cykla eller framföra motordrivet fordon.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Fakta

Skyddsår: 2010
Areal: 77,9 hektar varav 33,6 hektar land
Karaktär: Naturbetesmark, strandskog, sjö
Kommun: Eskilstuna
Förvaltare: Eskilstuna kommun
Skyddsområde: Naturreservat

Mer information

Besök Eskilstuna kommuns webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för mer information om området.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad naturlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Sök på naturreservatets namn.