Labro ängar

Reservatet ligger vid Sjösafjärden, precis i utkanten av Nyköping. Områdets tätortsnära läge gör att det är välbesökt. I reservatet finns flera stigar att följa. Här kan du bland annat uppleva hävdade betesmarker, lövskogsdungar med grova ekar och betade strandängar.

I området har runt 200 fågelarter observerats under åren. Det finns ett fågeltorn från vilket man har en storslagen utsikt över Sjösafjärden.

 

Länssyrelsen.se kommer att uppdateras med en bild från reservatet.

Föreskrifter

Förutom reglerna i Allemansrätten får du inte göra något av följande i naturreservatet:

 • framföra motordrivet fordon
 • tälta
 • elda
 • medvetet störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
 • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp och utbildnings- och forskningsändamål
 • fånga och insamla ryggradslösa djur, med undantag för utbildnings- och forskningsändamål
 • medföra okopplad hund eller annat husdjur med undantag för eftersök
 • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift

Serviceinformation

 • Stig
 • Utsiktstorn/fågeltorn

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Fakta

Skyddsår: 2003
Areal: 152.9 hektar
Karaktär: Åsbarrskog, hagmark etc
Kommun: Nyköpings Kommun
Förvaltare: Nyköpings kommun
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Mer information

För mer information om naturreservatet, besök Nyköpings kommuns webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad naturlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.