Tillstånd för matcher under viss tid eller tills vidare

Kampsportsförbund eller andra organisationer med ansvar inom kampsport kan ansöka om tillstånd för kampsportsmatcher som anordnas under viss tid eller tills vidare.

Ett tillstånd för viss tid eller tillsvidare kan omfatta arrangörer som är knutna till organisationen, om arrangören är medlem i organisationen och bunden till de regelverk som organisationen antagit. Tillståndet är inte är knutet till enskilda kampsportsmatcher.

Ansök om tillstånd för kampsportsmatcher under viss tid eller tills vidare

Skicka in ansökan senast tre månader före det första matchtillfället är planerat.Organisationens kontaktuppgifter * (obligatorisk)
Organisationens kontaktuppgifter

Kontaktperson (företrädaren för organisationen)
Kontaktperson (företrädaren för organisationen)

Beskrivning av organisationenTyp av kampsport

Tillståndets omfattning


Gäller ansökan viss tid eller tills vidare? * (obligatorisk)
Gäller ansökan viss tid eller tills vidare?
Övriga faktorer av betydelse för prövningen
Har tillstånd sökts tidigare? * (obligatorisk)
Har tillstånd sökts tidigare?


Bifoga bilagor
De bifogade filernas storlek får max vara 10 mb. Observera att ett tillstånd för flera matcher förutsätter att det är väsentligen samma tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser som gäller för samtliga kampsportsmatcher.
Alla fält som är markerade med "*" är obligatoriska att fylla i.

Ansökningsavgift

Avgiften för ansökan är 1 660 kronor. Vi handlägger ansökan när ansökningsavgiften är betald.

Avgiften betalas till Länsstyrelsen i Örebro län, bankgiro 5051-7697. Märk inbetalningen med "Tillstånd till kampsportsmatch, konto 72119" och vem/vilken organisation som söker tillstånd.

Vad händer när ansökan skickats in?

När en ansökan kommit in och avgiften är betald kontrollerar en handläggare att ansökan är komplett. Om ansökan är fullständig får du ett mottagningsbevis. Det är sedan Kampsportsdelegationen som fattar beslut om tillstånd beviljas eller inte. Kampsportsdelegationen är fristående från Länsstyrelsen.

När får organisationen ett beslut?

Vi meddelar beslut inom tre månader från det att ansökan har kommit in. Om utredningen kräver längre tid kan handläggningstiden förlängas med högst tre månader.

Vad avgör om en ansökan beviljas tillstånd eller inte?

Tillstånd lämnas under förutsättning att tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser innebär en godtagbar säkerhet för deltagarna. Regeringen har gett vissa riktlinjer vid bedömning av ansökan avseende:

  • tydliga regler
  • regelinnehåll
  • utrustning
  • kampområdet
  • förfarande efter knockout
  • uppföljning
  • möjlighet att avbryta en ojämn match
  • matchlängd
  • åldersgräns för deltagare
  • krav på anordnaren.

Ytterligare information om regeringens riktlinjer vid prövningen av tillståndspliktiga kampsportsmatcher hittar du på riksdagens webbplats.

Regeringens proposition 2014/15:62 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regeringens proposition 2005/06:147 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Överklaga beslut

Om Kampsportsdelegationen beslutar att inte ge tillstånd eller om delegationen återkallar ett tidigare tillstånd, kan beslutet överklagas hos en allmän förvaltningsdomstol. I detta fall är första instans Förvaltningsrätten i Karlstad.

Du skickar din överklagan till Länsstyrelsen i Örebro län:

Länsstyrelsen i Örebro län
Kampsport
701 86 ÖREBRO

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss