Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stöd till hyresbostäder och bostäder för studenter

Från och med den 1 januari 2022 går det inte längre att ansöka om stödet till hyresbostäder och bostäder för studenter. Du som redan har beviljats stöd påverkas inte.

Sedan fem år har det varit möjligt att söka investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för studerande. I november 2021 beslutade riksdagen att avveckla stödet och det går inte längre att söka stödet från och med den 1 januari 2022.

Länsstyrelsen kommer att hantera ansökningar som inkommit i tid. Under 2022 finns cirka 4 miljarder kronor att fördela. På Boverkets webbplats finns det information om hur långt årets medel förväntas räcka.

Stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Tidigare fanns en prioriteringsregel om att fördelning av medel i första hand skulle gå till projekt i någon av storstadsregionerna framför projekt i övriga landet. Denna regel är borttagen från och med den 10 februari 2022.

Du som ansökt men ännu inte fått beslut

I slutet av 2021 var det många som sökte investeringsstödet. Länsstyrelsen hanterar ansökningar i den ordning de kommit in till oss. Saknas något i din ansökan blir du kontaktad för en komplettering.

Meddela Länsstyrelsen om ditt projekt ändras under tiden du väntar på beslut.

Om ansökan beviljas stöd

Om din ansökan uppfyller villkoren och beviljas får du ett beslut om stöd som innehåller det preliminära stödbeloppet samt vilka villkor som projektet ska uppfylla. När ditt projekt är färdigt ska du ansöka om utbetalning av stödet.

Du som redan fått beslut om beviljat stöd

Du som redan har fått beslut om stöd påverkas inte av att stödet avvecklas. Om du utför åtgärderna enligt villkoren i ditt beslut om stöd kommer pengarna betalas ut som planerat. När ditt projekt har färdigställts ska du ansöka om utbetalning av stödet.

Meddela Länsstyrelsen om ditt projekt ändras så att uppgifterna i ditt ärende alltid är aktuella.

Ansökan om utbetalning

Du behöver ansöka om utbetalning av stöd senast sex månader efter att projektet har färdigställts. Om ditt projekt är färdigställt innan beslut om stöd behöver du ansöka om utbetalning inom två månader från beslutet om stöd. Hur du ansöker om utbetalning beror på hur du har ansökt om stöd.

Om du har ansökt om stöd på pappersblankett

Blanketten för utbetalning är bifogad till det beslut om stöd som Länsstyrelsen skickat till dig.

Om du har ansökt om stöd via Boverkets e-tjänst

Beslutet om stöd finns i e-tjänsten och där finns även en länk till ansökan om utbetalning.

Villkor för att få stöd

Stöd kan ges för nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad till bostäder i flerbostadshus och småhus så länge upplåtelseformen är hyresrätt. För ombyggnad krävs att byggnaden inte har använts till bostäder under de senaste åtta åren.

Stödet kan ges till hyresbostäder och kooperativa hyresrätter i områden med befolkningstillväxt och bostadsrätter. Stödet gäller också bostäder av en viss typ som det finns brist på i en kommun.

Stöd till bostäder för studerande lämnas till bostäder i, eller i anslutning till, kommuner där det finns universitet, högskola, annan eftergymnasial utbildning eller folkhögskola.

Övriga villkor och krav

Du ska även uppfylla de övriga krav som framgår av förordningen om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande.

Om du har fått din ansökan beviljad efter den 24 januari 2022 behöver du även

  • synliggöra att projektet har finansierats med medel från EU
  • känna till att EU och Ekonomistyrningsverket kan komma att följa upp projektet
  • bevara dokumentation som rör projektet.

Det här beror på ändringar i förordningen.

EU-logotyp för Next Generation EU

Kontakt