Begravningar

Vill du sprida ut aska på en annan plats än en begravningsplats? Då behöver du ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Vill du strö ut aska efter en avliden person på en annan plats än en begravningsplats ska du ansöka om tillstånd för det hos Länsstyrelsen i det län där du vill sprida askan. Hos oss kan du också ansöka om att dela aska. Vi kan också fatta beslut i andra begravningsfrågor.

Sprida aska

Ansökan om att sprida aska ska göras av den som ordnar med gravsättningen. Vi kan bara ge tillstånd för att sprida aska när någon har avlidit. Det går inte att söka tillståndet i förväg.

Innan du ansöker bör du kontrollera om någon anhörig eller närstående till den avlidne motsätter sig att askan strös ut.

Ansökan om tillstånd att få strö ut aska är kostnadsfri.

Vad ska jag skicka med i ansökan?

Följande dokument ska bifogas ansökan:

 • Skalenlig karta eller sjökort där du har markerat den plats där du önskar strö ut askan.
 • Dödsfallsintyg och släktutredning från Skatteverket.

Du kan också behöva skicka med:

 • Medgivande från den som äger marken där du önskar strö ut askan.
 • En fullmakt för eventuellt ombud.
 • Annat intyg om dödsfallet (detta gäller för en avliden person som saknar svenskt personnummer).

Dödsfallsintyg med släktutredning på Skatteverkets webbplats.länk till annan webbplats

Ansök om att sprida aska efter avliden

Du kan ansöka om tillstånd för att strö ut aska efter avliden i vår e-tjänst. Ansökan ska göras av den som ordnar med gravsättningen. Det kan vara en anhörig, en närstående, ombud eller ”den som annars ordnar med gravsättningen”.

Vad händer när jag har skickat in min ansökan?

 1. Din ansökan registreras och får ett diarienummer.
 2. Länsstyrelsen utreder ditt ärende.
 3. Om ärendet gäller spridning av aska över land kommer ärendet eventuellt skickas på remiss till kommunen.
 4. Länsstyrelsen fattar beslut i ärendet.
 5. Du får beslutet hemskickat. Om vi har skickat med ett delgivningskvitto ska det skrivas under när du har tagit del av beslutet. Skicka sedan tillbaka delgivningskvittot till Länsstyrelsen så snart som möjligt.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det inom tre veckor från det att du har fått ta del av det. Till varje beslut finns en instruktion om hur du ska göra för att överklaga beslutet.

Kontakta Länsstyrelsen om du har frågor om utredningen eller beslutet.

Andra begravningsfrågor

Du kan vända dig till oss för att överklaga ett beslut om rätt till gravplats eller flyttning av gravsatt stoft eller aska.

Ett beslut från den församling eller kommun som sköter begravningsverksamheten kan du i vissa fall överklaga till oss. Det kan handla om rätten till gravplats eller flyttning av gravsatt stoft eller aska.

Om du som efterlevande inte är överens om gravsättningen kan frågan överlämnas till oss för prövning.

Begravningsombud

Begravningsombud granskar att ansvariga inom Svenska kyrkan använder pengarna från begravningsavgiften på rätt sätt. De bevakar också rättigheterna för de som inte tillhör Svenska kyrkan.

Begravningsombud utses av Länsstyrelsen.

Vad gör ett begravningsombud?

Begravningsombud granskar en församling inom Svenska kyrkan, inom ett visst område.

Begravningsombud ansvarar för att:

 • Kontrollera att begravningsavgiften går till begravningar och inte används till övrig verksamhet.
 • Granska hur begravningar fungerar för de som inte tillhör Svenska kyrkan.
 • Undersöka vilka önskemål de som inte tillhör Svenska kyrkan har.
 • Informera de som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt med andra trossamfund och andra berörda parter.

Vem kan bli begravningsombud?

Begravningsombud behöver ha kunskap om:

 • ekonomi
 • olika religioner och livsåskådningar
 • begravningsseder

Begravningsombudet måste vara opartiskt och får inte ha kopplingar till Svenska kyrkan eller annat trossamfund.

Ersättning till begravningsombud

Begravningsombud har rätt till ersättning för sitt arbete och sina kostnader. Det är församlingen som betalar ut pengarna som består av ett årligt arvode och ett belopp per sammanträde som begravningsombudet är närvarande vid. Begravningsombud får också ersättning för löneavdrag eller annan förlust av inkomst på grund av möten eller utbildningar.

Grundarvodet påverkas av folkmängden i den kommun eller i det område som begravningsombudet är verksam.

Utbildning av begravningsombud

Det är obligatoriskt att medverka i den utbildning som krävs för att vara begravningsombud.

Länsstyrelsen Skåne är ansvarig länsstyrelse när huvudmannen eller en annan innehavare är verksam i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,

Kontakt:

010-224 10 00
skane@lansstyrelsen.se

Kontaktuppgifter begravningsombud

Karlshamn
Johan Abrahamson 0454-32 01 31, 0709-32 01 41 gungvalaryd@telia.com

Karlskrona
Ann-Charlotte Svensson 0709-94 31 81 ann_charlotte.svensson@comhem.se

Olofström
Marianne Svensson 0705-91 31 01 marianne.svensson@oktv.se

Ronneby
Teopoula Zickbauer 0457-61 81 65 teo.zickbauer@ronneby.se

Sölvesborg
Lena Wilson-Ericsson 0709-69 43 07 lena.wilson-ericsson@solvesborg.se

Alvesta
Bertil Olsson 0702-97 08 77 bertil.olsson@alvesta.se

Lessebo
Per-Gunnar Åkesson 0708- 738153 pg.akesson@gmail.com

Ljungby
Ingemar Karlsson 0372-171 19, 0705-59 17 119 saik@telia.com

Markaryd
Lennart Nyström 0433-126 26 mole.nystrom@gmail.com

Tingsryd
Sivert Eklundh 0708-92 38 19 sivertrseklundh@hotmail.com

Uppvidinge
Ingemar Petersson 0706-63 91 22 ingemar.p@hotmail.com

Växjö
Torbjörn Hedhammer 0470-163 41, 0709-32 80 41 torbjorn@hedco.se

Älmhult
Bo Mazetti-Nissen 0708-26 47 20 bo.mazetti-nissen@almhult.se

Bjuv
Urban Berglund 042-832 34 0702-05 03 61 ur.berglund@telia.com

Bromölla
Lars Bergman 0709-22 04 61 lars.b.bergman@bridgemill.se

Burlöv
Jan Holm 040-43 22 83, 0709-32 67 87 jb.holm@live.se

Båstad
Bo Wendt 0705-37 70 22 bo.wendt@bahnhof.se

Eslöv
Kamal Hathamuna Blyborg 0706-14 78 42 kamalk7@yahoo.co.uk

Helsingborg
Sivert Friberg 0725-50 25 99 sivert.friberg@hotmail.se

Hässleholm
Ernst Herslow 0451-26 86 65 0707-19 33 72 ernst.herslow@hassleholm.se

Höganäs
Tommy Lindvall 0706-30 33 75 tommy.lindvall@telia.com

Hörby
Ulf Nilsson 040-26 01 78, 0703-57 40 97 ulf_nil@hotmail.com

Höör
Suad Korlat 0733-22 01 99 suad.korlat@hoor.se

Klippan
Paul Gustafsson 0767-70 63 70 paulgustaf@telia.com

Kristianstad
Peter Isacson 044-22 95 45, 0738-53 28 16 peter.isacson@kristianstad.se

Kävlinge
Ulf Nordström 046-77 62 76, 0707-41 70 55 nordstrom1945@gmail.com

Landskrona
Annbritt Andersson 0736-29 59 91 annbritt.andersson@htemballage.se

Lomma
Lennart Badersten 0760-45 24 25 lba@bjarred.net

Lund
Dan Hansson 0738-35 40 30 danhansson51@gmail.com

Malmö
Bengt Persson 0703-55 74 07, 040-93 02 61 bengt.persson@bredband2.com

Osby
Yvonne Klintenheim 0732-46 66 99 y.klintenheim@gmail.com

Perstorp
Ulla-Britt Brandin 0734-45 90 15 ulla-britt.brandin@perstorp.se

Simrishamn
Ingela Bröndel 0735-39 39 22 ingela.brondel@gmail.com

Sjöbo
Cornelis Hermus 0416-137 35, 0702-42 55 00 cees@sjobo.nu

Skurup
Yvonne Jandréus 0707-57 02 94 orkide46@gmail.com

Staffanstorp
Jurgis Porutis 046-25 56 85, 0707-15 56 85 jurgis.a@tele2.se

Svalöv
Katarina Lundgren 0707-49 74 01 KatarinaL4@hotmail.com

Svedala
Bengt Nilsson 040-36 52 57, 0703-53 23 62 bengtga.nilsson@telia.com

Tomelilla
Anders Larsson 0733-01 28 22 anders.tretom@gmail.com

Trelleborg
Ben Benrabah 0704 40 22 45 benrabah@msn.com

Vellinge
Magnus Bergström 0767-67 67 19 begravningsombud@cormab.se

Ystad
Michael Michaelsen 0700-91 74 31 michmich1962@gmail.com

Åstorp
Lena Johansson 0706-05 97 26 lena.cilie@hotmail.com

Ängelholm
BrittMarie Hansson 0431-163 64, 0733-58 64 88
BrittMarie.hansson@engelholm.se

Örkelljunga
Åke Sjörin 0435-512 15 aggebitte@spray.se

Östra Göinge
Jörgen Strand 0730-57 84 39 jorgen.strand@ostragoinge.se

Information till Begravningsombud

När en församling är huvudman för begravningsverksamheten ska Länsstyrelsen förordna ett eller flera begravningsombud att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

Sedan den 1 maj 2012 gäller att Länsstyrelsen förutom kommunen även ska ge andra trossamfund än Svenska kyrkan samt livsåskådningsorganisationer som är verksamma inom kommunen tillfälle att föreslå lämpliga personer.  

Vad krävs för att bli begravningsombud

Till begravningsombud ska förordnas en för uppdraget lämplig och kvalificerad person. Vid bedömningen ska hänsyn särskilt tas till kunskap inom ekonomi samt till kunskap om och förståelse för olika religioner, livsåskådningar och begravningsseder (10 kap. 2 § begravningslagen).

I lämplighetsbedömningen ingår också en jävsbedömning. Den som förordnas får till exempel inte ha sådana kopplingar till Svenska kyrkan eller annat trossamfund att opartiskheten kan ifrågasättas, exempelvis anställning eller innehav av förtroendeuppdrag. Däremot är medlemskap inget hinder.  

Begravningsombudets uppgifter

Begravningsombudet ska ta till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan (10 kap. 2 § begravningslagen).

Följande uppgifter anges i 10 kap. begravningslagen (1990:1144) samt 49 § begravningsförordningen (1990:1147):

 • Granska hur församlingarna tar tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan
 • Kontrollera att samråd sker med företrädare för andra trossamfund och övriga berörda parter vid anläggning, utvidgning eller väsentlig ändring av en allmän begravningsplats; verka för att församlingen även i övrigt samråder med och informerar företrädare för dem som inte tillhör Svenska kyrkan
 • Skaffa sig kännedom om hur begravningsverksamheten är organiserad
 • Informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt med andra trossamfund och andra berörda parter
 • Föreslå de åtgärder som behövs för att tillgodose beaktansvärda önskemål som begravningsombudet får kännedom om
 • Skriftligen meddela Kammarkollegiet om huvudmannens kostnadsberäkning avseende begravningsverksamheten tillstyrks eller avstyrks; om kostnadsberäkningen avstyrks ska det skriftligen motiveras och en egen kostnadsberäkning lämnas 
 • Samråda senast den 15 maj med revisorn i frågor om huvudmannens årsredovisning och kravet på särredovisning av begravningsverksamhetens intäkter och kostnader
 • Underrätta länsstyrelsen om det finns anledning att rikta någon anmärkning mot församlingens sätt att sköta begravningsverksamheten
 • Ge in årsberättelse till länsstyrelsen senast den 31 maj varje år; särskilt ska framgå hur kravet på särredovisning har uppfyllts  

Ersättning till begravningsombud

Begravningsombudet har rätt till skälig ersättning för sitt arbete och sina kostnader. Ersättningen betalas av församlingen (10 kap. 7 § begravningslagen). Ersättningen består av ett årligt grundarvode och ett belopp per sammanträde som begravningsombudet är närvarande vid.

Det årliga grundarvodet betalas i förhållande till folkmängden den 1 januari i den kommun eller annat verksamhetsområde som begravningsombudet utsetts i. För närvarande är beloppen fastställda till 8 500 kronor, 11 500 kronor eller 17 000 kronor. Sammanträdesarvodet är 450 kronor per sammanträde (54 § begravningsförordningen).

Ersättning utgår även för löneavdrag eller annan inkomstförlust på grund av sammanträden eller på grund av utbildning (55 § begravningsförordningen).

Ersättning betalas också för sådana kostnader som varit nödvändiga för fullgörande av uppdraget (56 § begravningsförordningen).  

Utbildning av begravningsombud

Ett begravningsombud ska medverka i sådan utbildning som krävs för fullgörandet av uppdraget (52 a § begravningsförordningen). Länsstyrelsen ska stödja begravningsombuden med råd i deras verksamhet samt främja meningsutbyte mellan ombuden.

Skriftligt motiverade förslag på begravningsombud skickas till:

Länsstyrelsen Skåne, när huvudmannen eller en annan innehavare är verksam i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,
Kontakt: 010-224 10 00 eller skane@lansstyrelsen.se

Kontakt