Grundläggande betaltjänster

Länsstyrelsen bevakar tillgången till grundläggande betaltjänster i landet, och arbetar med regionala stöd- och utvecklingsinsatser.

Grundläggande betaltjänster handlar om att alla personer ska kunna betala räkningar och ta ut kontanter oavsett var i landet man bor. Företag, föreningar och andra organisationer ska kunna sätta in sina dagskassor på bankkonton.

Bevakning av grundläggande betaltjänster

Länsstyrelsen bevakar om möjligheten att använda grundläggande betaltjänster är tillräcklig och motsvarar behoven i samhället. Vi har ett särskilt ansvar att undersöka hur situationen ser ut för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Varje år redovisar vi resultaten i en rapport till regeringen.

Bevakning av grundläggande betaltjänster 2019PDF

Hur tycker du att det fungerar att betala och att ta betalt i samhället? Svara gärna på vår enkät!


Använder du kontanter eller är du helt digital eller något mitt emellan? Vi vill gärna få reda på hur du som privatperson, företagare eller föreningsrepresentant klarar av att tekniskt betala räkningar, ta betalt för varor och tjänster och om det fungerar att lämna in dagskassor på bankkonto.

Här kommer du till enkäten om hur du tycker att det fungerar att betala och att ta betalt i samhälletlänk till annan webbplats

Du som svarar ska vara verksam i Skåne län och ditt svar är anonymt.

Med din hjälp får vi en bra bild av verkligheten och vilka utmaningarna är. Resultatet av enkäten kommer med i en nationell årsrapport som presenteras i november för Infrastrukturdepartementet.

Brukar du hjälpa en närstående?

Vi vet att många har ett digitalt utanförskap och därför är beroende av att någon närstående hjälper till vid betalningar. Brukar du hjälpa en närstående? Vi har gjort en enkät för att undersöka vilka problem och utmaningar som då kan uppstå.

Här kommer du till "Att hjälpa närstående med digitala betaltjänster"länk till annan webbplats

Ta betalt

Det finns idag många olika slags betaltjänster för både kontanta och digitala betalningar. För ett litet företag eller en förening kan det vara svårt att veta vilka tjänster
som passar verksamheten bäst.

Länsstyrelsen Skåne har tillsammans med Lunicore Studentkonsultbolag tagit fram ett material där de vanligaste betaltjänsterna förklaras.PDF

Här hittar du en beslutsmodell där företagaren eller föreningen kan skriva in antal transaktioner per månad och få olika kostnadsförslag på tjänsten.Excel

Den viktigaste lärdomen är att alla tjänsters kostnader i princip går att förhandla för den
enskilde kunden.

Kom igång med digitala betalningar

I en tid då många sitter isolerade hemma, med begränsade möjligheter att röra sig i samhället, ser Länsstyrelsen ett ökat behov av att kunna göra digitala betalningar via mobilen. För den som inte tidigare har använt sig av dessa tjänster kan det dock vara svårt att komma igång på egen hand. Länsstyrelsen har därför, i samverkan med landets övriga länsstyrelser, tagit fram enkla manualer för Android och iPhone.
Användaren guidas steg för steg genom processen att ladda ner och komma igång med BankID och Swish.

Kom igång med digitala betalningar - Manual för IphonePDF
Kom igång med digitala betalningar - Manual för AndroidPDF

Framsida på manual för Androider - kom igång med digitala betalningar
Framsida på manual för Androider - kom igång med digitala betalningar

Support via telefon

Som ett komplement till de skriftliga handledningarna erbjuder UtbildningsForum Skåne AB, under hösten möjlighet att få support via telefon, 0416-411 554.

Linjen är öppen följande dagar, tel. 0416-411 554:

 • 22 okt kl. 08.00 - 12.30
 • 29 okt kl. 13.00 - 17.30
 • 5 nov kl. 08.00 - 12.30
 • 12 nov kl. 13.00 - 17.30
 • 26 nov kl. 08.00 - 12.30

Du kan få hjälp med frågor om t ex:

 • Hur du kommer igång med BankID
 • Att använda Swish
 • Säkerhetsinställningar i mobil/surfplatta
 • Handla tryggt och säkert på nätet
 • Nedladdning och användning av olika appar
 • Uppdateringar
 • Betala och/eller scanna räkningar, e-faktura, autogiro

OBS: Vi kommer aldrig att fråga efter personuppgifter, kortnummer, koder eller andra inloggningsuppgifter!

Nästa steg

För dig som vill lära dig mer om kortbetalning, internetbank och digitala betalningar finns nedanstående broschyr.
Den finns på ett antal olika språk, baserat på de största språkgrupperna i Sverige just nu.

SVENSKA - Kom igång med kort- och digitala betalningarPDF

ARABISKA - Kom igång med kort- och digitala betalningarPDF

DARI - Kom igång med kort- och digitala betalningarPDF

FARSI- Kom igång med kort- och digitala betalningarPDF

SOMALISKA - Kom igång med kort- och digitala betalningarPDF

TIGRINJA - Kom igång med kort- och digitala betalningarPDF

Framsida på manual för Androider - kom igång med digitala betalningar

Stöd- och utvecklingsinsatser

Länsstyrelsen arbetar tillsammans med kommuner, företag, föreningar och andra parter för att bedöma om det finns behov av statliga insatser för betaltjänster. Länsstyrelsen kan till exempel ge stöd till betaltjänstombud där man kan betala räkningar, ta ut pengar eller lämna in dagskassor. Det handlar ofta om orter och områden på landsbygden där det inte går att lösa tillgången till grundläggande betaltjänster på något annat sätt. Vanligtvis är det lokala handlare som ställer upp och agerar betaltjänstombud.

På många ställen genomför Länsstyrelsen även utvecklingsinsatser. Det kan till exempel vara informationsprojekt för att hjälpa människor att använda digitala betaltjänstlösningar.

Tjänster som erbjuder möjligheten att ta ut kontanter, betala räkningar eller sätta in dagskassor. Vissa ombud erbjuder samtliga tre tjänster och andra erbjuder någon eller några av dem.

Ofta är det lokala handlare eller bensinstationer som är betaltjänstombud. Men även andra aktörer som exempelvis intresseföreningar kan ansöka om att bli betaltjänstombud. Om du vill veta vilka möjligheter till stöd det finns, kontakta oss på Länsstyrelsen.

Ett betaltjänstombud kan få ersättning för de kostnader som uppstår i samband med installation och drift av betaltjänsten. Exempel på kostnader som kan täckas är utrusning, installation och utbildning, support och utbytesservice, om- och tillbyggnad samt el, internet och larm. Det är nettokostnader som ersätts, alltså skillnaden mellan kostnader och intäkter för ombuden.

Om du är intresserad av att bli betaltjänstombud och vill veta vilka möjligheter till stöd det finns, kontakta oss på Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Dalarnas län samordnar arbetet

Länsstyrelsen i Dalarnas län har i uppdrag att samordna myndighetens arbete med grundläggande betaltjänster, och vara stöd till övriga länsstyrelser. Länsstyrelsen i Dalarnas län ansvarar till exempel för att sammanställa och redovisa länsstyrelsernas bevakning i den årliga rapporten.

Aktuellt

Riksdagen sa i november 2019 ja till regeringens förslag om att banker och andra kreditinstitut ska säkra tillgången till uttagsautomater och platser för dagskasseinsättning över hela landet. Syftet är att bevara möjligheten att kunna betala med kontanter, särskilt för grupper som har svårt att använda andra betalningssätt. Förslaget gäller banker med en inlåning från allmänheten på över 70 miljarder kronor. Post-och telestyrelsen ska enligt regeringens förslag övervaka att bankerna uppfyller kraven om att erbjuda kontanttjänsterna. Det handlar bland annat om antal, placering, öppettider och avgifter. Om en bank inte uppfyller sina skyldigheter ska Finansinspektionen kunna ingripa genom att besluta om en sanktionsavgift.

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2020 respektive den 1 januari 2021.

Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt