Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Risk för ras och skred när vattnet sjunker undan

Person sitter på huk vid forsande vatten i skog.

När vattennivåerna sjunker efter översvämningarna finns det risk för ras och skred. Var vaksam på förändringar i närheten av sjöar och vattendrag.

De höga vattennivåerna i Östergötland bedöms nu ha nått sin kulmen. När vattnet sjunker undan ökar risken för instabilitet i marken.

– Risken för ras och skred finns i hela Östergötland längs sjöar och vattendrag. Störst är risken i strandnära områden där det är finkorniga jordarter, säger Magnus Mateo Edström, samordnare för klimatanpassningsfrågor på Länsstyrelsen Östergötland.

Var uppmärksam på tecken på rörelse och instabilitet i marken. Det kan handla om:

  • Nya sprickor eller sättningar i marken.
  • Träd eller stolpar som börjar luta.
  • Jordmassor i slänter som faller ner i vattendrag.

Privatpersoner som ser exempelvis en sättning i marken eller en lutande stolpe bör uppmärksamma kommunen eller väghållaren på det. Fastighetsägare är själva ansvariga för eventuella åtgärder som behöver vidtas.

– De mättade markerna gör att vattnet sjunker undan långsamt. Risken för ras och skred blir större om vattennivåerna sjunker snabbt, säger Magnus Mateo Edström.

Använd kartvisaren från Statens geologiska undersökning, SGU, för att kontrollera förutsättningarna för skred där du bor eller vistas. Aktsamhetsområden finns utmärkta på kartan.

Kartvisare förutsättning för jordskred, SGU Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss