Risk för gräsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Höga flöden med risk för översvämning

Fotografi på översvämmad åker

SMHI har utfärdat flera gula och orangea vädervarningar i länet och under helgen förväntas vattennivåerna nå kritiska lägen. Det finns stor risk för översvämning runt framför allt Roxen och Glan.

Snabb snösmältning och återkommande regn har lett till mättade marker och höga flöden med risk för översvämning i flera vattendrag i Östergötland. Det handlar om flöden som uppstår i genomsnitt vart 25:e till 50:e år.

Runt Roxen finns det skyddsvallar. Sannolikheten för att dessa vallar brister eller svämmas över är hög. Detta kan ske under helgen, men kulmen förväntas nås på måndag. Prognosen för Roxen är en höjning av vattennivån på uppemot en decimeter.

Tekniska Verken kommer reglera nivåer och flöden enligt de bestämmelser som finns i gällande vattendomar.

Om vallarna brister är det framförallt jordbruksmark som blir översvämmat. Vi ser ingen påverkan på samhällsviktig verksamhet såsom E4an, järnvägarna och sjukhusen kommer inte att drabbas. Länsstyrelsen analyserar löpande påverkan på samhällsviktig verksamhet.

– För den enskilde kan givetvis översvämningar och höga flöden ge stor negativ påverkan ändå, inte minst ekonomiskt säger Magnus Mateo Edström, samordnare av klimatanpassningsfrågor, Länsstyrelsen Östergötland.

Fritidshus, permanentbostäder och mindre vägar påverkas om det blir översvämning. Hemtjänst och räddningstjänst kan få svårare att ta sig fram om vägarna är ofarbara. Detta gäller även vanlig trafik, till och från bostäder.

Prognosen för Glan är en höjning av vattennivån på uppemot en halv decimeter.

Skydda din fastighet

Fastighetsägare uppmanas att skydda sina fastigheter och följa händelseutvecklingen. Fastighetsägare har själva det huvudsakliga ansvaret för att skydda sin egendom mot översvämningar.

Allmänheten uppmanas ha koll på det aktuella väderläget via SMHIs hemsida.

Samverkan Östergötland

Länsstyrelsen har haft en löpande dialog med berörda aktörer (ex Tekniska verken, kommuner, RTÖG och SMHI) om det aktuella vattenläget i länet. Samverkan och informationsdelning sker genom Samverkan Östergötland som är en överenskommen struktur mellan länets krishanteringsaktörer för samordning och samverkan av samhällsstörningar. Under de senaste veckorna har även den så kallade Älvgruppen aktiverats bestående av vattenexperter för att stödja samverkansfunktionen.

Håll dig uppdaterad om det aktuella väder läget hos SMHI Länk till annan webbplats.

Hur fungerar SMHI:s vädervarningar? Länk till annan webbplats.

Information och checklista till dig som riskerar att drabbas av översvämning Länk till annan webbplats.

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida finns information om hur du kan skydda dig mot översvämning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss