Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om skyddsjakt på dovhjort

Dovhjortar på ett fält.

Länsstyrelsen Östergötland har gett tillstånd till skyddsjakt efter dovhjort i Finspångs, Kinda, Linköpings, Motala, Norrköpings, Söderköpings, Valdemarsviks och Åtvidabergs kommuner. Skyddsjaktens syfte är att förebygga allvarliga skador på grödor.

Behovet av skyddsjakt efter dovhjort för att skydda lantbruksgrödor har blivit större de senaste åren. Antalet skyddsjaktsansökningar har ökat från 18 ansökningar under 2019 till 137 ansökningar under 2022.

Dovhjortar äter av grödor som vall, spannmål och oljeväxter vilket kan leda till stora skördeförluster och ekonomiska konsekvenser för lantbrukare.

– Skyddsjaktens syfte är att minska allvarliga skador på odlade grödor. Med ett mer omfattande beslut kan tiden mellan skada och åtgärd förkortas. Inom kommunerna som innefattas av beslutet kan lantbrukare vid behov skydda sina grödor utan att först ansöka om enskilt beslut från Länsstyrelsen, säger Richard Larsson, vilthandläggare på Länsstyrelsen Östergötland

Beslutet om skyddsjakt sträcker sig fram till 31 augusti 2025 och högst 1 500 dovhjortar får sammanlagt fällas. Dovhjort får endast fällas om de uppträder i flock om minst fem individer på jordbruksmark med odlad gröda.

Kommunerna som innefattas av beslutet är Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik och Åtvidaberg. Länsstyrelsen Östergötland kommer utvärdera skyddsjakten och därför finns det krav på att jägarna rapporterar sin jakt via ett formulär på Länsstyrelsens webbplats senast två veckor efter att dovhjort fällts.

Formulär för rapportering av jakt efter dovhjort
Beslut om skyddsjakt efter dovhjort i Östergötlands län Pdf, 102.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss