Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppmaning till länets markägare: Upplåt er mark för skörd och bete

Vialsandbi

Den rådande torkan har orsakat och kommer fortsätta skapa långvarig foderbrist för djur. Länsstyrelsen Östergötland uppmanar därför markägare i länet att upplåta sina marker till djurhållare för skörd och bete.

Sviterna efter den torra sommaren 2018 gör sig påminda hos många lantbruksföretagare denna försommar. Det som skiljer sig det här året är att den varma, regnfattiga perioden började en månad tidigare än den gjorde då.

– Likheterna med det torra året 2018 är skrämmande. Skillnaden är att hela södra Sverige är drabbat i år, så var inte fallet då, säger Susanne Boe Skåmedal, enhetschef på enheten för landsbygd vid Länsstyrelsen Östergötland.

Början av våren var kall och regnfattig följd av värme, vilket har påverkat växtsäsongen på både åkermark och i betesmark kraftigt i hela länet. Årets första vallskörd i Östergötland var 25–80 procent lägre jämfört med en normal skörd. Åkermarkernas grödor och betesmarkernas gräs har torkat bort och återväxten är i princip noll i den extrema torkan.

– Prognoser visar inte på någon nederbörd framöver vilket krävs inför alla grödors skörd längre fram denna växtsäsong. Det måste komma regn och vi behöver hjälpas åt att hushålla med vårt vatten. Torkperioder kommer allt oftare och lantbruksföretagare är de som drabbas hårt, säger Susanne Boe Skåmedal.

Foderbrist på kort och lång sikt

Den frodiga tillväxten som brukar vara på försommaren har på många ställen uteblivit i våra naturliga betesmarker. Betesdjur brukar i vanliga fall släppas ut i början av maj och kunna försörja sig på betesmarken fram till oktober-november, men många av länets bönder tvingas redan nu börja utfodra sina djur med foder som egentligen var tänkt att sparas till vintern. Detta generar akut foderbrist i nuet för betande djur men även foderbrist i vinter. Detta kan i slutändan leda till att djur behöver slaktas i förtid.

För att ta hänsyn till torkan fattade Länsstyrelsen Östergötland den 12 juni ett inriktningsbeslut för hela länet som bland annat möjliggör foderskörd på mark som ligger i träda, det vill säga mark som egentligen vilar från produktion. Inom kort kommer Länsstyrelsen även starta en betesmarksförmedlingstjänst, där mark- och djurägare kan göra intresseanmälningar för att hitta bete till djur eller djur till marker som behöver betas.

– Detta kan ge effekt, om de som anmäler att de har mark i behov av bete ser till att markerna är stängslade och att djuren som kommer har tillgång till vatten. Man får gärna erbjuda hjälp med daglig tillsyn av djuren också, säger Susanne Boe Skåmedal.

Alla kan hjälpa livsmedelsproducenterna

Utöver detta finns mer vi kan hjälpas åt med. Markägare, privatpersoner, bolag och kommuner med åkermarksarealer som inte skördas kan upplåta dessa till djurhållare för skörd och bete. Det finns några rådgivningsorganisationer som har listor på djurhållare som behöver foder, bland annat Hushållningssällskapet (HS), Lovang Handelshus. Stora mängder foder kommer behövas inför vintern.

– Vi kan alla hjälpa till att stötta upp livsmedelsproducenterna här i länet genom att köpa svenska livsmedelsvaror. Då visar vi alla vårt stöd för livsmedelsförsörjningen på både kort och lång sikt, säger Susanne Boe Skåmedal, enhetschef på enheten för landsbygd vid Länsstyrelsen Östergötland.

Inriktningsbeslut om undantag från villkorsavdrag med anledning av torka Pdf, 146.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar om vattenbrist och torka

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss