Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Mäns våld mot kvinnor – en fråga som aldrig får vila

Länsstyrelsernas nationella logotyp

Att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor är ett arbete som kräver stora resurser av samhället, väl upparbetade strukturer för samverkan samt en ständig strävan om att höja kompetensen i frågan.

– Mäns våld mot kvinnor är en fråga som aldrig får vila, säger Emmelie Watsfeldt, utvecklingsledare Mäns våld mot kvinnor vid Länsstyrelsen Östergötland.

År 2021 anmäldes i Sverige 38 700 fall av misshandel där den utsatta var bekant med gärningspersonen. För anmälda misshandelsbrott mot vuxna kvinnor 2021 begicks brottet av en bekant person i 81 procent av fallen. Motsvarande siffra för vuxna män var 45 procent. Under 2021 konstaterades 19 fall av dödligt våld där offer och förövare hade en parrelation. I Östergötland för perioden januari - juli 2022 anmäldes 705 fall av brott i parrelation. Därutöver tillkommer anmälda brott som rör släktskap/familj, hedersrelaterat brott samt prostitution.

I den årliga regionala lägesbild som Länsstyrelsen publicerade 2023 framgick bland annat att många insatser genomförts i enskilda kommuner och i samverkan mellan kommuner, Länsstyrelsen, Region Östergötland och andra samhällsaktörer.

Länsstyrelsens roll och uppdrag är att vara samordnare i frågan. Vid varje länsstyrelse ska det finnas en särskild samordningsfunktion för frågor om mäns våld mot kvinnor, vilket innefattar våld i nära relation, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel. Samarbete sker på lokal, regional och nationell nivå.

Länsstyrelsen Östergötland fortsätter att bidra till kompetensutveckling och jobba för införande av effektiva metoder och arbetssätt i länet. Länets kommuner och Regionen är våra främsta samverkansaktörer, men det finns fler. Det förebyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor behöver ske på olika nivåer, tidigt förebyggande, där det finns risk för våld samt där våldet redan har inträffat, säger Emmelie Watsfeldt, utvecklingsledare Mäns våld mot kvinnor vid Länsstyrelsen Östergötland.

En utmaning i det förebyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor är att det riktade statliga stödet till kommuner har upphört.

Nuvarande nationella strategin - att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor ska utvärderas. En ny strategi ska tas fram efter att nuvarande löper ut 2026. Nytt nationellt åtgärdsprogram för mäns våld mot kvinnor ska tas fram och gälla 2024-2026.

Länsstyrelsens roll är att bidra till att regeringens prioriterade mål i frågan uppfylls i länet. Det gör vi genom att:

  • Ge stöd till lokala och regionala aktörer för att förbättra kunskap, dialog och samverkan inom det våldsförebyggande arbetet.
  • Utveckla regionala strategier och handlingsplaner i samverkan med andra och följa upp arbetet i länet.
  • Erbjuda utbildningar och sprida metoder och kunskapsmaterial till kommuner, regioner, myndigheter, civilsamhällesorganisationer och näringsliv.
  • Sammankalla nätverk som bidrar till lärande och erfarenhetsutbyten.
  • Stödja utveckling av regionala stöd- och samverkansresurser.
  • Fånga upp centrala utvecklingsfrågor i länet och vidareförmedla dem till den nationella nivån.

Mäns våld mot kvinnor - nuläge, läget framåt och utmaningar Pdf, 163.9 kB.

Mer information om Mäns våld mot kvinnor

 

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss