Östergötlands natur- och kulturguidningar

Välkommen ut i Östergötlands natur! På den nya webbsidan naturguidning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du årets alla natur- och kulturguidningar samt friluftslivsevenemang samlat i en digital kalender. Sidan är en gemensam portal för natur- och kulturguidningar och Friluftslivets år 2021. Där finns också en massa tips på hur du hittar ut i naturen och vad du kan göra där.

Östergötlands natur- och kulturguidningar är offentliga guidningar dit alla är välkomna oavsett ålder och förkunskaper. Syftet är att sprida kunskap om naturen, om allt vi får från naturen och varför bi behöver den. Vi berättar om naturens värden och hur allt hänger ihop - med oss människor också. Guidningarna kan handla om allt möjligt i naturen, som olika arter, naturtyper, hur vi värnar och vårdar naturen, kulturhistoria och mycket mer. Samtidigt vi vill berätta om allemansrätten och uppmuntra till friluftsliv och bättre folkhälsa, särskilt i år när det är Friluftslivets år! Många guidningar äger rum i naturreservat och fornvårdsområden, men även i annan värdefull natur.

Östergötlands natur- och kulturguidningar är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Östergötland, Region Östergötland, naturum Tåkern, naturum Sommen, Östergötlands museum och länets kommuner. Programmet delfinansieras av Region Östergötland.

Läs mer på naturguidning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt