Tåkern naturreservat

Tåkern är en internationellt värdefull fågelsjö, populär hos både fåglar och människor. På strandängarna växer en fin flora med orkidéer och majvivor. För besökare finns fyra besöksområden med fågeltorn.

Strandängar och vassar

Tåkern är en av Nordeuropas mest betydelsefulla fågelsjöar. Hittills har 278 fågelarter setts vid sjön. Runt 130 fågelarter häckar i reservatet. Exempel är skrattmås, brun kärrhök och trastsångare. Även rariteter som svarttärna häckar här.

Mellan åren 1842 och 1844 sänktes sjön med syftet att vinna mer åkermark. Det blev startskottet för fågelsjön Tåkern. Efter sänkningen blev vattendjupet endast 0,8 meter. Lagom djupt för solljuset att nå ner och skapa mattor av undervattensväxter där ett smörgåsbord av småkryp, snäckor och fiskar kan leva.

Vassarna runt sjön började breda ut sig och idag upptar de ett område som motsvarar 2400 fotbollsplaner. Vassarna är en viktig miljö för många arter, bland annat vassångare och skäggmes. Från vassen kan du höra rördrommens dova tutande som låter som någon blåser i en flaska.

Tåkerns strandängar omfattar drygt 450 hektar. Strandängarna är så kallade kalkfuktängar med en mycket artrik flora. Här växer majvivor och ett flertal orkidéer som flugblomster, ängsnycklar och honungsblomster. För att bevara strandängarnas mångfald och förhindra igenväxning betar varje år cirka 800 djur vid sjön, mestadels nötkreatur. Cirka 25 hektar sköts med hjälp av slåtter.

För dig som besökare

Tåkern är ett av Östergötlands mest besökta naturreservat. Runt sjön finns fyra besöksområden; Glänås, Hov, Svälinge och Väversunda. Nedan följer en mer ingående beskrivning av varje besöksområde och vad som finns där. Titta också gärna i kartan längre ner på sidan och zooma dig fram för att se var anordningarna finns.

Glänås besöksområde ligger utmed sjöns södra strand intill orten med det passande namnet Svanshals. Glänås är det största besöksområdet med flest antal besökare. Här ligger naturum Tåkern med bemannad utställning och rikt utbud av guidningar och evenemang. Runt naturum finns flera fikabord och grillplatser. Vid naturumportalen kan de yngre barnen roa sig med aktivitetsbanorna medan de vuxna dukar upp matsäcken och grillar.

Toaletter som är öppna även när naturum är stängt finns vid parkeringen och i ett separat hus mellan naturum och fågeltornet. Parkeringen har plats för både personbilar, bussar, husbilar och cyklar. För personer med funktionsvariation finns parkering nere vid naturum.

Bredvid naturum finns ett fågeltorn som erbjuder vida vyer över Tåkern med Omberg i horisonten. Upp till tornet tar du dig antingen via en trappa eller en slingrande träramp som gör att även du med rullstol eller rollator kan nå högre höjder. Vid fågeltornet finns skyltar om Tåkerns natur och historia.

Från naturum startar tre olika vandringsleder. ”Strandpromenaden” är 500 meter lång och leder dig på breda spänger rakt ut i vassbältet för att sedan vika tillbaka mot naturum på grusad stig genom strandskogen. Strandpromenaden är markerad med blå färg.

"Vassleden" är fyra kilometer lång och markerad med orange färg. Leden passerar bland annat genom ett orkidékärr, ut på öppna betade strandängar och fram till Toregårdsören där det finns ett fågeltorn. På vägen dit, ut i vasshavet, finns också en specialdesignad rastplats och en plattform som ger ännu större möjlighet till närkontakt med vasslevande fåglar som bruna kärrhökar, rördrommar och vassångare. Vill du gå en guidad tur på egen hand? Utmed en kortare del av vandringsleden står åtta "vevmojänger" där du själv vevar igång en inspelad guideröst som berättar om Tåkerns natur och kultur.

"Prinsessan Estelles sagostig" är en upplevelse för de minsta. Sagostigen är cirka 700 meter lång och markerad med vita harar. Stigen passerar många spännande stationer, så håll ögon och öron öppna!

Hovs besöksområde (även kallat Furåsa) ligger vid Tåkerns östra strand, mellan Hov och Väderstad. Här går en cirka 150 meter grusad promenadväg till fågeltornet vars första våning är tillgänglig även för barnvagn, rullstol eller rollator. Vid Hov finns flera fikabord och två torrtoaletter som är öppna året runt och tillgängliga för personer med rörelsehinder. Parkeringen har plats för cirka 30 bilar.

Vid Hov har du ett särskilt fint morgonljus och en vidsträckt utsikt över vikar och vassar. Här ses ofta vårens första änder eller kanske en magnifik havsörn? På hösten är det ett bra ställe att uppleva skådespelet när stora skaror rastande sädgäss gemensamt flyger till och från sjön vid gryning och skymning på väg till och från fälten där de betar under dagen.

Svälinge besöksområde ligger vid Tåkerns norra strand. Parkeringen har plats för cirka 15 bilar och vid parkeringen finns fikabord samt ett dass som är tillgänglig för personer med rörelsehinder.

Vid Svälinge går en vandringsled i en cirka två kilometer lång rundslinga genom betade hagmarker. Leden passerar ett fågeltorn med fikabord och grillplats. Vandringsleden och tornet är inte anpassad för rullstol. Uppe i tornet har du fin utsikt över det fågelrika området ut mot halvön Hånger och Tåkerns utlopp. Vintertid är det ofta isfritt just här med rastande sångsvanar. På våren har tranor och gäss en förkärlek för det här området. På vägen tillbaka till parkeringen går leden en bit utmed Tåkerns kanal som på sin väg mot Vättern byter namn till Mjölnaån. Här får du hålla utkik efter bävern som avslöjar sin närvaro genom att fälla stora träd utefter kanalen.

Inne bland träden, nära parkeringen, finns en vindskyddad rastplats med lite annorlunda design. Här kan du inta din matsäck.

Väversunda besöksområde (även kallat Lövängsborg) ligger vid Tåkerns västra strand. På vägen hit passerar du Väversunda lilla kyrka från 1100-talet och gården där kemisten Jöns Jacob Berzelius föddes. I Väversunda besöksområde finns en fågelplattform för utmärkt spaning över Tåkerns största sammanhängande slåttermad. Parkeringen har plats för cirka 15 bilar och här finns även fikabord och torrtoalett som är öppen året runt.

Även om man inte ser ut över öppet vatten är platsen högintressant för många fågelskådare. Besök rekommenderas en eftermiddag eller kväll på senvåren eller försommaren. Här rastar många vadare till exempel hundratals enkelbeckasiner. Framåt natten kan du höra deras sällsyntare släkting dubbelbeckasinen spela. Gärna tillsammans med den visslande småfläckiga sumphönan och mästerhärmaren kärrsångare eller den entonigt knattrande gräshoppssångaren.

Om du fortsätter vägen förbi Väversunda besöksområde med riktning mot Renstad så passerar du strax en vattenspegel precis intill vägen. Holmens våtmark ingår i Tåkerns naturreservat och anlades år 2020 genom att helt enkelt stänga av pumpen som tidigare pumpat bort vattnet från en åker. Från bilen kan du skåda änder, doppingar och gäss.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare. Detta är ett kortfattat utdrag ur beslutet om Tåkerns naturreservat från 2019.

 • För att inte störa fåglarnas häckning är det förbjudet att vistas i reservatet under tiden 1 april till 30 juni. Men i besöksområdena och på de markerade vandringslederna är du välkommen året runt.
 • Du får inte framföra motordriven båt eller farkost på Tåkerns vatten.
 • Du måste hålla din hund kopplad.
 • Motordrivet fordon får bara köras på bilvägar och anordnade parkeringsplatser.
 • Du får tälta och ställa upp husvagn eller husbil max en natt.
 • Du får bara göra upp eld på särskilt iordningsställda eldplatser.
 • Du får inte införa för området främmande arter.
 • Du får inte skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förNaturum
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 5420 hektar

Skyddsår: 1975

Kommun: Vadstena, Mjölby och Ödeshög

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss