Risk för vattenbrist i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Börshults lövskog naturreservat

Börshults lövskog ligger på Torpön i sjön Sommen. Trakten är ett storkuperat skogslandskap med små odlingslandskap både på höjder och i dalgångar. Ett besök under våren eller försommaren rekommenderas särskilt för att njuta av vårflora och fågelliv.

Runt Sommen finns ett för länet ovanligt stort inslag av lövträd i tidigare lövängsmiljöer och området vid Börshult är ett av dessa. Lövskogen vid Börshult domineras av ek med varierande innehåll av hassel, asp och björk. Det finns även inslag av lind, lönn, klibbal, alm och ask.

Naturreservatet utgör drygt hälften av det stora lövskogs­område som sträcker sig ned mot Sommens stränder. Lövskogen kallas ibland Svensbo lövskog men har även kallats Sjöarp. En rik morän tillsammans med det framträngande grundvattnet ger förutsättningar för en rik flora.

Här hittar du därför en ymnig vårflora med rik förekomst av lungört och tandrot, men även desmeknopp, vårärt, vätteros, myska och ormbär. I området finns också en rik insektsfauna och flera ovanliga lavar och mossor.

Svampfloran är än så länge inte särskilt väl känd medan det rika fågellivet är lite mer allmänt känt. Här brukar både mindre hackspett och mindre flugsnappare höras och vårens kör av sångare är imponerande.

För dig som besökare

I reservatet finns ingen parkering eller andra anordningar för dig som besökare men du kan ta dig hit till fots via Östgötaleden som passerar precis intill reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Storlek: 15,2 hektar

Skyddsår: 2013

Kommun: Ydre

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00