Höga flöden i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Å gamla kyrka

Kyrkoruinen. Foto Ann-Charlott Feldt, Östergötlands museum.

Kyrkoruinen. Foto: Ann-Charlott Feldt, Östergötlands museum.

År 1879 brann Å gamla kyrka. Då fanns det sedan nästan 40 år en helt ny kyrka i socknen och den gamla stod tom. Efter branden lämnades den eldhärjade ruinen helt åt sitt öde och fick förfalla i nästan hundra år.

Trots branden och tidens tand står mycket av Å kyrkas murar kvar. De höga spetsiga gavlarna ger besökaren en bild av hur den en gång kan ha sett ut. Den är till större delen byggd av gråsten med gavlar och fönsteromfattningar av tegel. Utvändigt är gavlarna dekorerade med korsformade blinderingar som putsats vita. Kyrkan har haft rundbågiga fönster men idag är nästan alla borta. Inne i långhuset och koret finns rester efter tio, delvis nedrasade, pelare som burit kyrkans valv.

Kyrkan byggdes troligen under andra hälften av 1200-talet som gårdskyrka för kungsgården Ring som låg ca 400 meter från kyrkan. Kyrkan byggdes ut med ett vapenhus under senmedeltiden och på 1400-talet slogs eleganta stjärnvalv som försågs med målningar. Samtidigt tillkom strävpelarna runt kyrkan för att hjälpa väggarna att bära tyngden av de murade valven.

På 1840-talet beslöt man att bygga en ny kyrka, inte för att den gamla var i dåligt skick, utan för att församlingen ville ha en rymligare och ljusare kyrka med ett mer centralt läge i socknen. Den gamla kyrkan såldes till en privatperson och den nya byggdes ca 1,5 km norrut. Efter branden 1878 lämnades den som ruin.

I gamla kyrkan fanns flera medeltida föremål som flyttades över till den nya, bland annat dopfunten från 1200-talet och ett krucifix från 1400-talet. Flera minnestavlor och begravningsvapen från 1600-talet flyttades också. Senare flyttades även tre runstenar som hittades efter branden i den gamla kyrkan.

Där fanns också ett helt unikt altarskåp som var tillverkat i Nordtyskland på 1400-talet. Det såldes olagligen 1854 av kyrkoherde Stenborg för 75 kronor till ornamentsbildhuggare Ahlborn. Denne i sin tur försökte sälja skåpet i Köln. Lyckligtvis blev det ingen försäljning utan skåpet skickades tillbaka och köptes av Historiska museet.

Ruinen är restaurerad. Murverket har förstärkts med tegel och armerad betong. Där finns också förstärkningar med stöttor av trä och den östra gaveln stöttas förutom av tre strävpelare även av vajrar som är spända över långhusets murar.

Om altarskåpet från Å hos Östergötlands museum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Runt kyrkan finns en gräsbeväxt kyrkogård som omges av en meterhög stenmur av gråsten. Vid ruinen finns fortfarande några gravplatser kvar. Här ligger skomakaren Jon Andersson begravd – den äldsta personen i Sverige, ja, kanske i hela världen. Han blev 147 år, åtminstone om man får tro socknens dödbok. På ödekyrkogården finns en minnestavla uppsatt över honom.

Jon var född på Kåverö gård den 15 februari 1582 och dog den 18 april 1729, några år efter att han flyttat till fattighuset. Enligt traditionen bodde han först hemma hos föräldrarna och var bonde i 40 år, sedan skomakare i 40 år och därefter torpare i 40 år. Han omnämns i många äldre skrifter och uppteckningar. Berättelsen om Jon Anderssons höga ålder är kanske inte helt sann.

Enligt skylten vid kyrkan blev Jon Andersson 147 år. Foto Östergötlands museum.

Enligt skylten vid kyrkan blev Jon Andersson 147 år. Foto: Östergötlands museum.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Norrköping

Fornlämning nr: L2009:1362, L2009:1994

RAÄ-nr Å 36:1-2

Hitta hit

Hitta hit

Åk E22 mellan Norrköping och Söderköping. Om du kommer från Norrköping sväng vänster vid Tingstad kyrka. Fortsätt väg 845 förbi kyrkan till Tåby samhälle. Om du kommer från Söderköping sväng in på väg 843 vid Klevbrinken och kör fram till Tåby samhälle. I Tåby tar du väg 845 mot Ö Husby. Åk cirka 2 km. När du passerat Fristad svänger du höger in på väg 851 mot Å. Strax före Å nuvarande kyrka finns en grusväg in till höger som är skyltad till Å kyrkoruin. Kör cirka 1,7 km fram till ruinen.

Koordinater

58°29'0.7"N 16°30'1.2"E

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss