Torrö naturreservat

Längst i söder av Östergötlands skärgård ligger Torrö naturreservat. Här kan du uppleva skärgårdsnaturen med pinad tallskog, karga hällar, vackra blommor och ett rikt fågelliv.

Förutom huvudön Torrö ingår ett fyrtiotal andra öar i reservatet. Torrö är ett levande reservat med bofast befolkning och skärgårdsfiske på huvudön.

På de flesta av de större öarna växer hällmarkstallskog. Dessa martallar växer långsamt och blir knotiga eftersom de utsätts för stark vind och salt, samtidigt som de får kämpa för att få näring och vatten till sin försörjning. Många av träden är mycket gamla, rent av döda. De ger insekter och fåglar mat och husrum varför de är av stort värde för den biologiska mångfalden.

I jordfyllda sprickor på de gråa hällarna finner du växter som har speciella knep för att klara den tuffa miljön. Gul fetknopp och kärleksört sparar vätska i sina tjocka blad medan kråkvicker och andra ärtväxter kan ta upp näringsämnet kväve ur luften.

De mindre öarna och skären är ofta gödslade av fågelspillning. Denna näring gör att exempelvis den gula vägglaven kan lysa vackert på hällarna. Bland skärgårdens större fågelarter är gråtruten vanligast här. Ofta ser man även strandskata, drillsnäppa, roskarl, skarv, fisk-, silver- och skräntärna. Regelmässigt kan man se havsörnens majestätiska siluett.

I sundet mellan Åsvikelandet brukar man se den färggranna gravanden och tidvis stora flockar av knölsvan och storskrake. På ett par av holmarna häckar större strandpiparen. För den fågelintresserade är yttersta spetsen på Korsudden en mycket fin plats att studera fågelsträcken till havs under vår och höst.

På lilla Rotskär finns märkliga berggrundsformer; urgröpta hålor och mindre gångar som bildats genom vittring.

För dig som besökare

En parkering för besökare finns i det angränsande naturreservatet Åsvikelandet. Från parkeringen tar du dig till Torrö genom att gå eller cykla längs den cirka 3,5 kilometer långa såkallade Torrövägen. 

En markerad vandringsled går runt Torrös mest sevärda naturavsnitt. Leden är totalt cirka 6,3 kilometer lång och består av flera kortare sträckor som går att kombinera på olika sätt. Leden är även sammanlänkad med Östgötaleden. Torrtoalett och soptunna finns på udden vid Skeppskroken norr om Torrö by. Informationsskyltar om naturreservatet finns uppsatta strax efter bron över Strömmen om man följer vägen från Åsvikelandet. 

På Torrö finns en gammal renoverad lotsstuga som kan hyras genom markägarna för övernattning enstaka nätter. Vid kyrkogårdsudden i anslutning till lotsstugan har man en god utsikt över öppet hav och omgivande skärgård. Här kan fågelsträck skådas under vår och höst. 

Föreskrifter

Två områden i norr är fågelskyddsområden där tillträdesförbud gäller mellan 1 april till 10 juli.

Samtliga regler för allmänheten finns i beslutet om Torrö naturreservat eller på informationstavlor vid reservatet.

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Rast-/övernattningsstuga
  • Torrdass
  • Vandringsled

Kontakt

Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 1086 hektar
Skyddsår: 2008
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland