Storpissan naturreservat

Storpissan är ett skogsområde med flera hundra år gamla jättegranar, en värdefull miljö för många ovanliga insekter, svampar och mossor.

Naturreservatet ligger mitt på Ombergs västsida, i en brant sluttning ner mot Vätternstranden. Här står granskogen grov och högrest. Det är också gott om lövträd, men det är de gamla granarna som gör området speciellt. Flera är över 200 år gamla.

År 2005 och 2007 fällde stormarna Gudrun och Per många av de gamla granjättarna. All ny död ved gynnade granbarkborrar som dödade flera av de stående träden. Idag är alla dessa multnande stormfällda träd och höga stubbar en perfekt miljö för många ovanliga insekter, mossor och vedsvampar.

Närheten till Vättern innebär att klimatet är milt och fuktigt. Tillsammans med den kalkrika jorden ger det förutsättningar för områdets rika växt- och djurliv.

Stora mattor av skogsbingel - en två till fyra decimeter hög ört med små oansenliga blommor - täcker delar av marken. På våren doftar skogen lätt av lök från blommande ramslök. En annan växt som gynnats av den kalkrika jorden är den gracila och ovanliga ormbunken kalkbräken.

Flera stigar gör det lätt att hitta. I den norra delen går stigen längs Storpissan, en bäck med kristallklart vatten som har gett naturreservatet sitt namn. Östgötaleden passerar här nära Vätterns strand.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Rastplats Rastplats
  • Toalett Toalett
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 12 ha
Skyddsår: 1998
Markägare: Svea skog
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland