Stockgölen naturreservat

Stockgölen är en del av Kolmårdens karaktäristiska gammelskogar med spår av naturliga bränder, kolning och tjärbränning.

En vältrampad stig leder in i reservatet och kantas av grova tallar och granar. Här växer även en hel del gamla björkar, något som är ovanligt för äldre barrskogar i Götaland. Emellanåt öppnar sig skogen i ljusa fina gläntor. Då framträder ett kuperat landskap med små bergknallar och hällmarker där mossor och lavar lyser i otaliga vita och gråa nyanser.

Besöker du Stockgölen under bär- och svampsäsongen kan du hitta stora mängder blåbär, lingon och matsvamp. I den här gamla skogen finns det många döda träd - liggande, stående och vridna i naturens egna konstfulla former.

Fågellivet i området är mycket rikt. Förmodligen hör du en hackspett som trummar, kanske flyger en skogsfågel upp. Tjäder och orre hittar sina viktiga spelplatser i gammelskogens hällmark och mossar inför vårens fortplantningslek.

I Stockgölens orörda natur kan du ströva omkring och njuta av ett lugn och en tystnad som är ovanlig idag. Nere vid den trolska Svartgölen speglar sig himlen i vattnet en solig dag. För att komma dit får du passera kärr och mossar som doftar av skvattram.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 72,2 ha
Skyddsår: 2011
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland