Nävsjömossen naturreservat

Nävsjömossen är ett sjö-, myr- och våtmarksområde i Kolmården, sydväst om Nävsjön på gränsen mot Södermanland. Ett fantastiskt utflyktsmål för den vandringssugne äventyraren.

Nävsjömossens reservat är ett stort myrområde bestående av Nävsjömossen, Blackglomossen, Hjortronmossen och Svartsjömossen. I området finns även inslag av gammelskog, med tallar äldre än 200 år. Denna gammeltallskog var en gång dominerande i detta landskap.

Växtlivet i reservatet är rikt med arter som fläckigt nyckelblomster, tibast och kärrviol. Den blöta och svårframkomliga myren doftar av pors och svattram och i de fuktiga sumpskogarna trivs klibbal och sällsyntheter som hållav och dunmossa.

Många fåglar trivs vid den grunda skogssjön. Bland dessa kan du få skåda storlom, drillsnäppa och gråtrut. Orre, tjäder och trana är andra fåglar som lever i området.

Nävsjömossen är mycket besöksvärt och flera markerade vandringsleder finns. Vandringsledern Sörmlandsleden slingrar sig runt sjön, med många bord, grillplatser och spänger, anpassade för fiske- och upplevelseturismen kring sjön.

Ett besök i reservatet bör även innefatta Nävsjöns naturreservat vid Nävsjöns östra strand i Södermanland. Detta är en liten men mycket gammal tallurskog med fantastiska träd formade av århundradens häftiga bränder.

Vid invigningsplatsen på ön ligger en eka som du som besökare kan låna för en roddtur. Observera att lämna den i det skick du själv vill finna den.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Eldplats Eldplats
  • Fiske Fiske
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Rastplats Rastplats
  • Toalett Toalett
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 181 ha
Skyddsår: 2013
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland