Nävsjömossen naturreservat

Nävsjömossen är ett sjö-, myr- och våtmarksområde i Kolmården, sydväst om Nävsjön på gränsen mot Södermanland. Ett fantastiskt utflyktsmål för den vandringssugne äventyraren.

Nävsjömossens reservat är ett stort myrområde bestående av Nävsjömossen, Blackglomossen, Hjortronmossen och Svartsjömossen. I området finns även inslag av gammelskog, med tallar äldre än 200 år. Denna gammeltallskog var en gång dominerande i detta landskap.

Växtlivet i reservatet är rikt med arter som fläckigt nyckelblomster, tibast och kärrviol. Den blöta och svårframkomliga myren doftar av pors och skvattram och i de fuktiga sumpskogarna trivs klibbal och sällsyntheter som hållav och dunmossa.

Många fåglar trivs vid den grunda skogssjön. Bland dessa kan du få skåda storlom, drillsnäppa och gråtrut. Orre, tjäder, trana och örn är andra fåglar som lever i området.

För dig som besökare

Reservatet har en stor parkeringsplats med grillplats, vedförråd och bord under tak. Härifrån kan du vandra runt Blackglomossen upp till Nävsjön, med en led ut till Stora Skallen.

Sörmlandsleden slingrar sig runt sjön, med många bord, grillplatser och spänger. En träeka kan lånas på egen risk för rodd- eller fisketur.

Besök även Nävsjöns naturreservat vid Nävsjöns östra strand i Södermanland. Här ligger en liten men mycket gammal tallurskog med fantastiska träd formade av århundradens häftiga bränder.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Bad/badplats
  • Eldplats
  • Fiske
  • Informationstavla
  • Parkering
  • Rast-/vindskydd
  • Rastplats
  • Toalett
  • Vandringsled

Kontakt

Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 181 hektar
Skyddsår: 2013
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland