Missjö naturreservat

Missjö ligger i en av Sveriges mest finskurna skärgårdar. Reservatet består av en mängd öar, kobbar och skär som blir allt kalare ju längre ut mot öppet hav man kommer. Vid Norrbådarna och Ådskär kan man se säl regelbundet.

Reservatet sträcker sig från Yttre Olsön i väster och cirka en landmil österut mot öppna havet där Norrbådarna är de sista skären. De inre delarna Yttre Olsön och Missjö ligger i mellanskärgården. Utmärkande för mellanskärgården är ett antal mindre grupper av öar och skär och däremellan ganska stora och öppna fjärdar. På dessa ögrupper dominer ris- och lavsamhällen och mager hällmarkstallskog.

På Yttre Olsön och Missjö finns dock ett ganska stort inslag av ek och lundvegetation tack vare att jordtäcket är djupare. Här finns rester av odlingslandskap och betesmarker som ännu betas. Även några av de små skären betas.

Ytterskärgården är kala fågelgödslade kobbar och skär. Fåglarnas kväverika spillning har gett upphov till en speciell och artrik flora, till exempel strandbaldersbrå, gräslök, styvmorsviol, vänderot, gul fetknopp och kärleksört.

Kring hällkaren lyser fackelblomstren i rosa nyanser. Andra arter som man finner här är vejde, klibbglim och dansk skörbjuggört. Bland lavarna märks framförallt orangegul vägglav och på hällarnas topp fågelbergsbrosklav.

Kring flertalet öar finns ett blåstångbälte. I reservatets västra del växer blåstången till cirka 1 meters djup och längre åt öster till cirka 1,5 meter. En förhållandevis stor del av vattenområdet utgörs av grundbottnar – vilket betyder grundare än 3 meter.

Reservatet har ett rikt fågelliv. Här finns en blandning av insjöarter och marina fågelarter. På de yttre bådarna häckar labb, svärta, roskarl och tobisgrissla. Övriga häckande sjöfågelarter är grågås, kanadagås, knölsvan, gravand, vigg, skäggdopping, havstrut, gråtrut, fiskmås, skrattmås, silvertärna, fisktärna, storskrak, småskrake och strandskata.

För dig som besökare

Dass och soptunna finns på Äspskär, Grytsholm och Missjö norra udde.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Toalett Toalett

Kontakt

Naturvårdsenheten

Fakta

Storlek: 1833 ha
Skyddsår: 2001
Markägare: Naturvårdsverket och privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland