Marmorbruket naturreservat

Naturreservatet bjuder på dramatiska utsikter över Bråviken. Områdets unika flora och intressanta historia har en sak gemensamt: marmor. Varför inte kombinera en utflykt till detta häftiga område med Kolmårdens djurpark?

Detta naturreservat är en del av Bråvikens mäktiga förkastning. Sydbranterna mot Bråviken ger ett gynnsamt lokalklimat som i kombination med urkalkstenen i marken får berget att blomma med unika växter.

Urkalkstenen är mer känd som marmor eller ännu mer specifikt Kolmårdsmarmor. I området finns ett marmormuseum som berättar om kulturhistorian kring kalkbärnning och marmorbrytning. Ett besök i marmorbrottet tillhör toppupplevelserna.

I området finns mycket höga naturvärden knutna till kalkklippor, klippängar, äldre ädellövskogar och lundmiljöer med bäckar och bäckraviner. En diger lista på över två sidor täcker alla de rödlistade arter som finns i området. Du kan ta del av naturreservatet via vältrampade stigar och leder. 

I de stäppartade torrängarna finns växter som grusslok, backklöver, murruta, lundtrav och orkiden purpurknipprot.

I ädellövskogen hittar man underviol, sårläka, lungört, lundlosta, vippärt, nässleklocka, lundgröe, vårärt, lundelm, blåsippa, spenört, trolldruva, ormbär och bergslok. Även den sällsynta piplokan på ett ställe. Bland kräldjuren kan nämnas hasselsnok och i lövskogen trivs rosenfink, härmsångare, stenknäck och stjärtmes.

Förekomsten av marmor vid Marmorbruket är det mest betydande i Östergötland. Viss brytning förekommer även idag (Oxåkerbrottet). Marmorbrytningen har dominerat de kulturhistoriska spåren som härrör ända ifrån 1200-talet.

Ett tiotal gamla brott finns i området, mer eller mindre vattenfyllda. De kanske mest kända är det som ligger nere vid havet, varifrån man skeppade marmor till Riksdagshusebygget i Stockholm. Under 1800-talet bröts också kalksten för framställning av bränd kalk. Ruiner efter kalkugnar finns kvar nere vid havsbrynet.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Bad/badplats
  • Eldplats
  • Informationstavla
  • Parkering
  • Rast-/vindskydd
  • Rastplats
  • Toalett
  • Vandringsled

Kontakt

Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 77,8 ha
Skyddsår: 2012
Markägare: Norrköpings kommun
Förvaltare: Norrköpings kommun