Kvarseboklint naturreservat

Gör som många andra och åk på utflykt till Kvarseboklints naturreservat. Det cirka 67 hektar stora reservatet ligger norr om Bråviken. Här kan du vandra ner i en förkastningsspricka, uppleva den magnifika utsikten och stanna till för att grilla medan du njuter av naturen.

Bråvikens norra kust består av en framtädande förkastningsbrant. De solvärmda sydvända branterna utmed Bråvikenförkastningen ger tillsammans med inslag av kalk och orörd skog grunden för rika livsmiljöer.

Skogarna i området består främst av tallnaturskog med ett stort inslag av mycket gamla träd och död ved. Förutom tall finns det även gott om gamla, ofta långsamt växande, granar, aspar, ekar och lindar.

På marken bland tallarna växer bitvis mycket blåmossa och på andra ställen är hällarna täckta av renlav. Här finns det gott om olika ris såsom lingon, blåbär, kråkris och odon. I de fuktigare partierna av reservatet växer ett tjockt lager av mossa.  

I barken på de mycket gamla träden finns ett stort antal insekter. Den svarta praktbaggen lever i innerbarken på gamla tallar och lämnar kläckhål som skvallrar om dess närvaro.

Från Kvarseboklint har man en magnifik utsikt över Bråviken och Vikbolandet. De spektakulära och stundom urskogsliknande branterna erbjuder dig som besökare en spännande naturupplevelse.

För dig som besökare

Friluftslivet är stort redan i dag och området används flitigt av skola och dagis. Markerad stig går från P-platsen upp till Kvarseboklint, med sin magiska utsiktsplats, En avstickare går till vindskyddet, vidare förbi Vårdkasen bort till Skrevan, en djup förkastningsspricka, som man kan vandra ner i. Tillbaka upp kommer du via en stege. Leden mynnar borta vid grusvägen vid Verdandigården.

Ett vindskydd med eldstad finns färdigställt på berghyllan nedanför den gamla militära bergrumanläggningen, Krickan. Här kan du elda och grilla korv och varför inte, göra en övernattning.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Rastplats Rastplats
  • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 67,6 ha
Skyddsår: 2007
Markägare:
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland