Kristineberg naturreservat

Naturen i Kristinebergs reservatet påminner mycket om Tivedsnaturen som fågelvägen bara är dryga 2 mil bort. Naturen i reservatet präglas av en mängd sprickdalar som bidrar till en dramatisk karaktär.                                             

Kristinberg ligger strax öster om allmänna vägen Godegård-Zinkgruvan. Området är högt beläget på omkring 160-190 meters höjd i en trakt med för länet hög nederbörd.

Naturen i reservatet präglas av en mängd sprickdalar i främst nordost-sydvästlig riktning men även nord-sydlig riktning. De djupa sprickdalarna med sumpskogar och dråg, ibland även avgränsade av klippor, är typiska för området och bidrar till en dramatisk karaktär.

I sprickdalarna dominerar granen medan blåbärstallskog växer på höglänta delar. Lavklädda hällmarker är mycket sparsamt förekommande. I södra halvan märks en särskild prägel av sumpskogar som faller i etapper ned mot Grissjön.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Naturvårdsenheten

Fakta

Storlek: 36,5
Skyddsår: 2011
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland