Idhult naturreservat

Uppe på krönet av en höjdrygg ligger Idhults by i ett äldre odlingslandskap. Här har du en storslagen utsikt över omgivande marker. Bland stenröserika tegar och betesmarker finns en mycket intressant flora.

De vackra kulturmarkerna vid Idhult har gamla anor som sträcker sig tillbaka till medeltiden. Byn har brukats under många århundraden och behållit sin ålderdomliga prägel ända in i nutiden.

Omgivningarna kring Idhult är starkt kuperade. Skogsklädda bergsryggar och sjöfyllda dalgångar avlöser varandra. Bebyggelsen i byn omges av små, oregelbundna åkrar kantade med odlingsrösen.

I sluttningarna nära parkeringsplatsen ner mot sjön Emmaren ligger de botaniskt rikaste markerna. På våren blommar dessa klippängar ymnigt av gullvivor och Adam och Eva, en orkidé som i vanliga fall växer vid kusten. Under högsommaren kan du njuta av axveronika, stor fetknopp, blodnäva och grusbräcka.

Här och var där källvatten sipprar fram över berghällarna växer olika slags mossor, varav flera arter är sällsynta.

För dig som besökare

En parkering för cirka tio bilar finns i anslutning till klippängen. Här finns skyltar med information och historiska kartor. En cirka 1,5 kilometer lång vandringsled utgår från parkeringen. Leden går genom naturbetesmark, bykärnan och den "stenrika" hemåkern. Vid klippängen finns ett par rastbord. Här har du vidunderlig utsikt över skog och sjöar.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering
  • Rastplats
  • Vandringsled

Kontakt

Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 75,5 ha
Skyddsår: 1979
Markägare: Kinda kommun och privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland