Hästtumla tallskog naturreservat

Hästtumla naturreservat ingår i ett kluster av värdefulla skogsområden som karakteriseras av häll- och myrmosaiker med mager barrnaturskog. 

Hästtumla naturreservat är på cirka 33 hektar och ligger tio kilometer norr om Kristbergs kyrka i Motala kommun.

Namnet Hästtumla tallskog härrör sig till tallskogen nära torpet med den tidiga beteckningen Hästtumla. En hästtumla lär i folkmun vara en plats där en häst tumlar runt i gräset.

På häradskartan från perioden 1868-1877 är området markerat som barrskog. Skogen har länge varit i statlig ägo. Området ingår även i kronoparken Karlsby och jakten är därför förbehållen staten och nyttjas bland annat av kungen.

En lätt skogsbrand  berörde en liten del av reservatet i slutet av 1990-talet. Den rödlistade raggbocken hör hemma i denna biotop, liksom den rödlistade dvärgbägarlaven. Både sparvuggla och pärluggla kan höras i reservatet.

Kombinationen av gles hällmarkstallskog och myrmarker gör skogen till en karakteristisk tjäderskog. Orre är en annan skogshöna som finner sig väl tillrätta i skogsmyrmiljön.

Området är lättillgängligt och till största delen lättströvat om bara besökaren har stövlar. Genom en vandringsled på cirka 1,2 mil skapas möjlighet för en lång vandring under en heldag. På så vis kan besökaren tillgodogöra sig naturupplevelser, friluftsliv och motion på samma gång.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturvårdsenheten

Fakta

Storlek: 33,3 ha
Skyddsår: 2009
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland