Hallstad ängar naturreservat

Hallstad ängar är en unik äng med hamlade lindar som ligger naturskönt vid sjön Järnlundens södra strand. Lindarna är gamla, knotiga och ihåliga som ett resultat av regelbunden skörd av lövverket. Här finner du en rik blomsterprakt med en mångfald örter och gräs.

Hallstad ängar är ett rent lindänge. Det är unikt, inte i någon annan äng på svenska fastlandet växer en så stor mängd beskurna lindar. De över tvåhundra träden hamlas vilket betyder att de beskärs med jämna mellanrum.

Förr var det nödvändigt att skörda löven inför vintern så att djuren skulle få tillräckligt att äta. En annan fördel med hamlade träd är att trädets krona begränsas. Gräsväxten gynnas av att skuggas mindre. Det är ändå gräset som är det viktigaste djurfodret.

Under våren och de första sommarmånaderna blommar en mångfald växter rikligt i Hallstad ängar. Du kan hitta gullviva, blåklocka, solvända, kattfot, jungfrulin, svinrot, darrgräs, vårbrodd med mera. I slutet av juli, när de flesta örter satt frö, genomförs slåtter på gammalt vis i ängen.

Under mer än tusen år, ända fram till mitten av 1800-talet, var ängen bondens viktigaste fodermark. Här hämtade han vinterfoder i form av hö och löv åt sina husdjur genom slåtter och hamling. Idag finns inte många slåtterängar kvar i Sverige.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Bad/badplats
  • Eldplats
  • Informationstavla
  • Parkering
  • Rast-/vindskydd
  • Rastplats
  • Toalett
  • Vandringsled

Kontakt

Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 7,6 hektar
Skyddsår: 1979
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland