Hälla naturreservat

Hälla naturreservat med sina hällmarkstallskogar, skvattramkärr, branter och stråk av äldre gran, är unik för sin storlek, 98 ha, och dess obrukade karaktär inom ett i övrigt ganska intensivt brukat bondeskogslandskap.

I hela reservatet finns i princip inga kalhyggen eller ungskogar. Skogsmarken består av olikåldriga barrblandskogar uppkomna efter brand och danade av seklers försiktiga "bondblädningar" eller plockhuggningar, och skogsbete. Idag är skogarna ganska slutna och täta och har stora virkesvolymer jämfört med tidigare.

En art som knappast finns i Götaland; ringlav, som normalt sett återfinns i skyddade skogar i Norrland, har i Hällaskogen funnit en sista utpost i förkastningsbranten ner mot Dyhult odlingslandskap.

Naturreservatet invigdes i augusti 2013 av landshövding Elisabeth Nilsson.

För dig som besökare

Hela reservatet kan avnjutas genom en vandring på en bit av Östgötaleden som för en vidare ner mot sjön Strolången och Stegeborg.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturvårdsenheten

Fakta

Storlek: 97,5 ha
Skyddsår: 2011
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland